Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη (pics)

01032017 1Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.ΌλγαςΜούσιου -Μυλωνά, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  • «Έγκριση της υπ. αριθμ. 14/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την A΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητήτον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς οι κ. κ. Σταύρου, Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, Σεχίδης και Κασκαμανίδης ψήφισαν κατά.

  • «Έγκριση της υπ. αριθμ. 16/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 σε πρώην μόνιμο Υπάλληλο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας»με εισηγητής τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

  • Έγκριση της απόφασης 49/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην «Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητής τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς οι κ. κ. Σταύρου, Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Τσώκας, Ρόζας, Σεχίδης και Κασκαμανίδης ψήφισαν κατά.

  • «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε αδειοδοτημένο κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ στην κα Αλεξιάδου Φανή στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  • «Σχετικά με διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικον. έτους 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  • «Καταγγελία-λύση της σύμβασης μίσθωσης του με αριθ. 55 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς λόγω καθυστέρησης του μισθώματος (άρθρο 597 παρ.1 Α.Κ.)», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  • «Σύνταξη χρηματικού καταλόγου επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  • «Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

  • «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨, με κωδικό ΟΠΣ 270991», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς οι κ. κ. Σταύρου, Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, Σεχίδης και Κασκαμανίδης ψήφισαν κατά.

  • «Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα