Δ.Τ. – Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη, υποδέχθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Φλώρινας, Γιάννης Βοσκόπουλος, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 (Video, pics)

Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη, υποδέχθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Φλώρινας, Γιάννης Βοσκόπουλος, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.


Ο κ. Γενικός βρέθηκε στην Κοζάνη στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Παρουσίαση της πρότασης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση», που διοργανώθηκε από τη ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης.
Ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζοντας τον κ. Γενικό, είπε:
«Σας καλωσορίζουμε με χαρά στη Δυτική Μακεδονία, καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουμε τα καίρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, αλλά και να συζητήσουμε και για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες θα τεθούν προς ψήφιση και για τις οποίες έχουμε τις αντιρρήσεις μας.
Φυσικά, αυτού του είδους οι διαβουλεύσεις είναι καλές, εφόσον καταλήγουν κάπου και εφόσον υλοποιούνται ή είναι σεβαστές. Με τον κ. Κουρουμπλή, είχαμε ξεκινήσει μια διαβούλευση σχετικά με τον μέλλον της αυτοδιοίκησης, η οποία είχε καταλήξει σε ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο. Δυστυχώς, όμως, σήμερα με τον κ. Σκουρλέτη, τον σημερινό Υπουργό Εσωτερικών, ανατρέπονται τα πάντα, καθώς δεν υπάρχει σεβασμός της προηγούμενης διαδικασίας, με αποτέλεσμα να ξεκινάμε από την αρχή».
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του κ. Βοσκόπουλου και του κ. Πουλάκη, σχετικά με τις αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου ο κ. Βοσκόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία της ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ με την εφαρμογή της απλής αναλογικής, ενώ στο τέλος ενεχυρίασε στον κ. Γενικό το υπόμνημα θέσεων και προτάσεων ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Μετατάξεις – Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ
Στο άρθρο 17 παρ. 2α του Σχεδίου Νόμου, προτείνεται να απαλειφθεί η αναφορά περί ποσοστού 90% του μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει στον οικείο ΟΤΑ.
Να δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς υπαλλήλων αναπτυξιακών σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών ανεξάρτητα αν είναι ή όχι σε καθεστώς λύσης.
Να δίνεται επίσης η δυνατότητα στο προσωπικό των εν ενεργεία αναπτυξιακών εταιρειών να μεταφέρονται σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών.
Οι ανωτέρω οφειλές των προαναφερόμενων νομικών προσώπων, εφόσον αναληφθούν από τον οικείο δήμο να απαλλάσσονται από πρόσθετα τέλη, κάθε είδους προσαυξήσεις και πρόστιμα και να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μόνο κατά κεφάλαιο και να διαγράφονται πλήρως από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.
Οι διοικούντες τα νομικά αυτά πρόσωπα από την ανάληψη των οφειλών αυτών από τους οικείους δήμους, να απαλλάσσονται από κάθε ποινική ευθύνη και τυχόν ποινικές διώξεις να παύουν αυτοδικαίως.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες των ΟΤΑ που λύθηκαν και είναι υπό εκκαθάριση και είναι βεβαιωμένες ταμειακά ή μη μέχρι 31-12-2010.

Άλλες σημαντικές Διατάξεις με βάση τις θέσεις της ΚΕΔΕ

 • Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
 • Κατάργηση της διάταξης για τη μείωση των θέσεων ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συνεργατών και επαναφορά της διάταξης του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Επίσης, εξομοίωση των αποδοχών των ανωτέρω κατ’ αναλογία με τις αποδοχές των ειδικών συνεργατών των Βουλευτών.
 • Επαναφορά της διάταξης του Ν. 3584/2007 για τη σύσταση θέσης ιδιαίτερου γραμματέα Δημάρχου.
 • Ερμηνευτική διάταξη για την κατάτμηση έργων σε δημοτικά διαμερίσματα
 • Απαλλαγή των Δήμων από την προμήθεια Τραπεζών για τη χρήση POS.
 • Κατάργηση άρθρων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164/04.12.2015) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», με τα οποία αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες και πόροι των Δήμων προς όφελος των Περιφερειών.
 • Τροποποίηση του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, βάσει των ειδικότερων σχετικών Αποφάσεων της ΚΕΔΕ.
 • Ρύθμιση επί του αρ. 20 «Απασχόληση συνταξιούχων» του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12.5.2016) προς διασφάλιση της μη εφαρμογής του σε συνταξιούχους που προσφέρουν στην Τ.Α.
 • Τροποποίηση του ν. 4314/2014, ως ισχύει, περί ΕΣΠΑ, ώστε ρητώς να διασφαλιστεί νομοθετικά η εκχώρηση στον Α’ βαθμό Τ.Α. διακριτού Προγράμματος 2 δις, καθώς και διαδικασία τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με σχετική ειδικότερη Απόφαση ΚΕΔΕ.
 • Κατάργηση του αρ.6 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21/21.2.2016) και εν γένει τροποποίηση του αρ.236 του ν.3852/2010 «Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης» βάσει των σχετικών Αποφάσεων ΚΕΔΕ.
 • Νομοθετική πρόβλεψη περί απόδοσης της νέας γενιάς παρακρατηθέντων, αντίστοιχου περιεχομένου με το προηγουμένως ισχύσαν αρ. 27 ν. 3756/2009.
 • Διοικητικές αποβολές από καταπατημένες δημοτικές ιδιοκτησίες. Νομοθετική θωράκιση της αυτοδιοίκησης ώστε σε περιπτώσεις διασφάλισης της νόμιμης δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, να μην υπάρχει η δυνατότητα δικαστικών αναστολών
 • Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθορισμό και λειτουργία χώρων στάθμευσης κ.ά., ώστε να μην απαιτείται η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

04052017 2

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα