Δ.Τ. – Ενημέρωση από την ΔΕΥΑΦ για διακοπές στην υδροδότηση της πόλης της Φλώρινας

Ενημέρωση από την ΔΕΥΑΦ για διακοπές στην υδροδότηση της πόλης της Φλώρινας

Λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας, που έχει ως αποτέλεσμα το απότομο λιώσιμο του χιονιού στους ορεινούς όγκους, έχει αυξηθεί υπέρμετρα η θολότητα του ποταμού και δεν είναι δυνατή η συνεχής επεξεργασία του νερού στο διυλιστήριο της ΔΕΥΑΦ στη Δροσοπηγή.
Τα αποθέματα νερού στις δεξαμενές δεν επαρκούν για συνεχή και ομαλή υδροδότηση και γι’ αυτό άρχισε η σταδιακή διακοπή της υδροδότησης της πόλης από τα υψηλά σημεία.
Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα τεθεί σε λειτουργία το διυλιστήριο της ΔΕΥΑΦ και θα επανέλθει η ομαλή υδροδότηση.
Επειδή και αύριο, Κυριακή, μπορεί να συμβεί το ίδιο, παρακαλούνται οι καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση του πόσιμου νερού στην αναγκαία.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα