Δ.Τ. – Ενημέρωση για την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής Δήλωσης από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής Δήλωσης από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Φλώρινας

Εδώ και δύο (2) μήνες ξεκίνησε η διαδικασία διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων για τα ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί, ως όφειλαν, οι ιδιοκτήτες τους στο Δήμο.
Η υπηρεσία που ασχολείται με το θέμα αυτό είναι το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας που στεγάζεται στον 3ο όροφο της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχία).
Για την καλύτερη διευκόλυνση των πολιτών και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, σας γνωστοποιούμε πως, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υπουργείο Εσωτερικών, η ΑΑΔΕ και η ΓΓΠΣ, μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας «φέρνει» τις υπηρεσίες του Δήμου εκεί που βρίσκεται ο πολίτης.
Η πλατφόρμα έχει διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μη χρειάζονται άλλα δικαιολογητικά και να προκύπτει αυτόματα η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών.
Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος είναι οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για το taxisnet.
Υπενθυμίζεται πως η ανωτέρω δήλωση απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από αναδρομικές χρεώσεις και η προθεσμία υποβολής της διόρθωσης των τετραγωνικών λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.

Πώς θα μπείτε στην εφαρμογή
• Μέσω της ιστοσελίδας tetragonika.govapp.gr
1. Με την είσοδο στην πλατφόρμα, η εφαρμογή θα αποτυπώνει στον ιδιοκτήτη το Ε9 και τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων που έχει στην κατοχή του.
2. Στη φάση αυτή, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Με το επόμενο κλικ θα εμφανίζονται οι αριθμοί παροχής της ΔΕΗ για κάθε ακίνητο, οι οποίοι επίσης υπάρχουν στο Ε9. Ούτε σε αυτό το βήμα ο πολίτης χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια.
3. Στο τρίτο βήμα, ο ιδιοκτήτης επιλέγει ένα από τα ακίνητα που υπάρχουν στο Ε9. Αυτομάτως η πλατφόρμα θα βγάζει έναν αριθμό που θα δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα τετραγωνικά και εκείνα βάσει των οποίων γίνεται χρέωση.
4. Το μόνο που έχει να κάνει ο ιδιοκτήτης είναι είτε να αποδεχθεί αυτήν τη διαφορά είτε να την αλλάξει προς τα πάνω. Αποδεχόμενος αυτήν τη διαφορά έχει ήδη υποβάλει την αίτηση περί ανακριβούς δήλωσης τετραγωνικών μέτρων για το συγκεκριμένο ακίνητο. Στη συνέχεια, εφόσον διαθέτει και άλλα ακίνητα, τα επιλέγει ένα ένα και ακολουθεί την ίδια διαδικασία αποδεχόμενος τη διαφορά των τετραγωνικών.

Παράδειγμα:
→Μπαίνω tetragonika.govapp.gr →ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ →ΕΙΣΟΔΟΣ →ΠΟΛΙΤΗΣ →Αυθεντικότητα χρήστη μέσω TaxisNet → Βάζω Κωδικούς Χρήστη – Κωδικό →Παρακαλώ επιβεβαιώστε → Έγκριση→Αποστολή → Οι Δηλώσεις μου → Αποδοχή → Συνέχεια → Νέα Δήλωση → Τσεκάρω Ηλεκτροδοτούμενα ή μη →Βρίσκω τον Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ μέσω της εφαρμογής →Πάω Δημιουργία Ακινήτου και μου βγάζει τα ακίνητα κάνω ΕΙΣΑΓΩΓΗ και βρίσκω τα στοιχεία της Δήλωσής μου που έχω στο Ε9. Μετά πάω εκεί που λέει ΠΡΟΒΟΛΗ διαφοράς τ.μ. ανάμεσα στην Δήλωση και στον ΔΕΔΔΗΕ. Αν υπάρχει διαφορά την βγάζει στην εφαρμογή και κάνω ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Με τον ίδιο τρόπο ελέγχω όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
Στην συνέχει τσεκάρω τα ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ και κάνω πάλι την σχετική δήλωση.
Στο τέλος περνάω και τα οικόπεδα αν τυχόν υπάρχουν.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα