Δ.Τ. – Ορισμός άμισθων αντιδημάρχων στον Δήμο Φλώρινας (pics)

logo-dimos100x100

Ορισμός άμισθων αντιδημάρχων στον Δήμο Φλώρινας

Στον ορισμό δύο άμισθων αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης με απόφασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία διάρκειας ενός έτους.

Θεοφανίδης Δημήτριος του Αθανασίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Της παρ. α΄ (Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου) εδάφιο 5, 7 & 9 του άρθρου 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας περί αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
  2. Tις αρμοδιότητες του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
  3. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσακμάκη Παναγιώτη του Χρήστου
Τσακμάκης Παναγιώτης του Χρήστου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
  2. Τη λειτουργία και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης ΚΕΠ.
  3. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού.
  4. Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  5. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  6. Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Θεοφανίδη Δημήτριο του Αθανασίου.

THEOFANIDIS

TSAKMAKIS

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα