Δ.Τ. – Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν για τη λειτουργία τους εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης του περιορισμού της διάδοσής του

kep logoΤα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν για τη λειτουργία τους εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Από τη Διεύθυνση ΚΕΠ Δήμου Φλώρινας ενημερώνονται οι συνδημότες μας ότι σύμφωνα με την με αριθμό ΔΑΔ/Φ.5/10/οικ.7542/24-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για όσο διάστημα ισχύει το μέτρο του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας, το ΚΕΠ της πόλης θα λειτουργεί με κλειστή είσοδο για το κοινό.
Θα παρέχει εξυπηρέτηση δια ζώσης μόνο κατόπιν προσυνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας).
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το ΚΕΠ θα λειτουργεί είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.
Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο ΚΕΠ της πόλης και είναι αποκλειστικά υπόλογος επικείμενου προστίμου.

Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Φλώρινας θα εξυπηρετεί τους πολίτες αποκλειστικά και μόνο εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00.
Μέσω τηλέφωνου: 2385044636.
Μέσω φαξ: 2385044634.
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: n.florinas@kep.gov.gr
Από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες: http://www.ermis.gov.gr και
https://www.gov.gr

Ζητούμε την κατανόηση των συμπολιτών μας και λυπούμαστε για την ταλαιπωρία. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση της πρωτοφανούς κατάστασης την οποία βιώνουμε όλοι.
Κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας έκκληση. Μένουμε σπίτι. Αλλάζουμε συνήθειες. Με τη βοήθεια των νεότερων μελών της οικογένειάς μας, μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την προστασία μας. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα