Δ.Τ. – Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

logo-dimos100x100

Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 89 τεύχος Β΄ 16/01/2021)
6. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή των παραγωγών που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 23-01-2021.
2.Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πεζοδρόμου της Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης πέντε -5- μέτρων μεταξύ των πάγκων και με το ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
3. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στη λαϊκή αγορά ημέρας Σαββάτου του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

23/1/2021

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

23/1/2021

3

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

4

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

23/1/2021

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

8

ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)

 

9

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

23/1/2021

10

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

23/1/2021

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

12

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

23/1/2021

13

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

23/1/2021

14

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

23/1/2021

15

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

23/1/2021

16

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

23/1/2021

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

23/1/2021

19

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

23/1/2021

21

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

22

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

23/1/2021

23

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

24

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

23/1/2021

25

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

26

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

27

ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)

 

28

ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

 

29

ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)

23/1/2021

30

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

23/1/2021

31

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

32

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

33

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23/1/2021

34

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

23/1/2021

35

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

23/1/2021

36

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

38

ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ

23/1/2021

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

40

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

41

ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

23/1/2021

42

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

23/1/2021

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

45

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

46

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

23/1/2021

47

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

23/1/2021

48

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

 

50

(ΚΕΝΟ)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

23/1/2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα