Δ.Τ. – Η αλήθεια για την υδροδότηση της Φλώρινας

logo-dimos100x100

Η αλήθεια για την υδροδότηση της Φλώρινας

Τις τελευταίες μέρες στον Δήμο μας και κυρίως στην πόλη της Φλώρινας δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα με την υδροδότηση. Και το πρόβλημα αυτό γίνεται περισσότερο δυσάρεστο μεσούντος του καύσωνα.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν απέκρυψε ποτέ τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει. Αντίθετα, μέσα από τον δημόσιο διάλογο με την κοινωνία και την πραγματική και ουσιαστική ενημέρωση της θέλει να την κάνει συμμέτοχο και συμπαραστάτη στην αντιμετώπιση τους. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να λυθούν με τις λιγότερες δυσάρεστες συνέπειες.
Με γνώμονα πάντα το “καλός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης”, σας γνωστοποιούμε όλο το ιστορικό της ύδρευσης της πόλης της Φλώρινας.
Ζητούμε για άλλη μια φορά συγνώμη από τους συμπολίτες μας για την ταλαιπωρία και παρακαλούμε για την υπομονή σας και τον περιορισμό της κατανάλωσης στα απολύτως απαραίτητα.
Προσπαθήσαμε να βρούμε ενδιάμεσες λύσεις έως ότου κατασκευαστεί το νέο διυλιστήριο στο φράγμα της Τριανταφυλλιάς, όμως καμία δεν μας έδωσε χρηστικά αποτελέσματα.
Το Διυλιστήριο της ΔΕΥΑΦ στη Δροσοπηγή λειτούργησε το έτος 1985 και έλυσε σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας της πόλης της Φλώρινας των προηγουμένων ετών.
Η θέση απόληψης βρίσκεται επί του ποταμού (χειμάρρου) της Δροσοπηγής στη περιοχή «Μπογάζι». Δυστυχώς το νερό του ποταμού – που διατρέχει όλο τον ορεινό όγκο του όρους Βέρνον – παρουσιάζει εποχιακά προβλήματα στην διαδικασία επεξεργασίας του σε πόσιμο.
Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την:

  • αυξημένη εποχιακή θολότητα είτε από έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις, είτε από λιώσιμο χιονιού μετά από ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας.
  • εποχιακή αυξομείωση της στάθμης των υδάτων (είτε πλημμυρική παροχή με αυξημένη θολότητα, είτε μειωμένη παροχή που δεν επαρκεί για τις ανάγκες υδροδότησης της πόλης).

Στις περιπτώσεις αυτές η λειτουργία του Διυλιστηρίου διακόπτεται, διότι οι εξοπλισμοί επεξεργασίας επιφανειακού νερού για παραγωγή ποσίμου νερού κατασκευάζονται και λειτουργούν με ασφάλεια σε πολύ χαμηλότερη θολερότητα.
Για τη μείωση της θολότητας το έτος 1990 η ΔΕΥΑΦ επέκτεινε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του Διυλιστηρίου με τη προσθήκη διάταξης βραδιδιύλισης και επί πλέον μονάδας Ταχυδιύλισης για τη μείωση του εποχιακά αυξημένου φορτίου θολότητας .
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι έντονες – πολύωρες βροχοπτώσεις και το απότομο λιώσιμο χιονιού που παρασύρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών (φύλλα, προϊόντα ξύλων) και λάσπης, αυξάνουν υπέρμετρα τη θολερότητα του ποταμού στην θέση απόληψης (μικρό φράγμα) και δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΔΕΥΑΦ στη Δροσοπηγή.
Σε πολύωρες διακοπές λειτουργίας του Διυλιστηρίου, οι παροχές των δικτύων των πηγών που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις δεξαμενές της πόλης δεν επαρκούν για τη συνεχή υδροδότηση της πόλης και μετά την κατανάλωση του αποθηκευμένου νερού στις δεξαμενές της πόλης (5.300 κ.μ.) επέρχεται αναγκαστικά διακοπή της υδροδότησης της πόλης.
Το έτος 2000 η ΔΕΥΑΦ αύξησε τις αποθήκες πόσιμου νερού από 3.300 κ.μ. σε 5.300 κ.μ. μετά από κατασκευή νέων δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού για να αυξήσει την εφεδρεία του πόσιμου νερού, ώστε να καλύπτονται οι περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης της κατανάλωσης ή οι περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας του Διυλιστηρίου.
Η επεξεργασία επιφανειακού νερού ήταν και είναι η μοναδική λύση για την υδροδότηση της πόλης της Φλώρινας, διότι οι υπόγειοι υδροφορείς της περιοχής είναι ανεπαρκείς για την τροφοδότηση του διυλιστηρίου με νερό από γεωτρήσεις. Τα πηγαία νερά συνεχώς μειώνονται και οι ερευνητικές γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάσπαρτες θέσεις, είτε παρείχαν μικρές παροχές νερού μη αξιοποιήσιμες, είτε είχαν θέματα ποιότητας του υπόγειου νερού. Έτσι η μόνη αποτελεσματική και ρεαλιστική λύση είναι το Διυλιστήριο στα φράγμα της Τριανταφυλλιάς και σ’ αυτήν προσανατολιστήκαμε.
Ο Δήμαρχος Φλώρινας και πρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. Βασίλης Γιαννάκης και η παράταξη του στο Δημοτικό Συμβούλιο με συνέπεια, συστηματικά, μεθοδικά και αθόρυβα προετοιμάζει τις λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα των συμπολιτών μας.
Συγκεκριμένα την 12/08/2020 υπέβαλε για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας στον άξονα προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το έργο με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 14.129.032 € συν ΦΠΑ 3.390.967€ =17.520.000 €.
Η πρόταση αφορά την κατασκευή Διυλιστηρίου πόσιμου νερού και την κατασκευή αγωγού ύδρευσης, που θα μεταφέρει το πόσιμο νερό από το Διυλιστήριο στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΦ της πόλης Φλώρινας.
Με την υλοποίηση του έργου θα επιλυθούν τα εποχιακά προβλήματα της σημερινής υδροδότησης της πόλης της Φλώρινας:

  • από την αυξημένη εποχιακή θολότητα του ποταμού στη Δροσοπηγή στην επιφανειακή απόληψη,
  • από την εποχιακή αυξομείωση της στάθμης των υδάτων, που δημιουργούν κατά διαστήματα προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία (μέχρι και διακοπή λειτουργίας) του Διυλιστηρίου,
  • από την μείωση των παροχών των πηγών που συνεχώς μειώνονται,
  • από τις αυξημένες πλέον ανάγκες ύδρευσης της πόλης Φλώρινας, λόγω αύξησης του πληθυσμού.

Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε μέχρι το τέλος του 2021 να προκηρυχτεί το έργο για να κερδίσουμε όσο χρόνο μπορούμε και να αφήσουμε πίσω τις διακοπές νερού και τα προβλήματα της ύδρευσης. Να πάψουμε να είμαστε τριτοκοσμικοί.
Ζητούμε και πάλι την υπομονή και την ανοχή σας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα