Δ.Τ. – Ξεκίνησαν οι αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων – Καταλογισμοί δαπανών και επιβολή προστίμων σε ιδιοκτήτες οικοπέδων (pics)

logo-dimos100x100

Ξεκίνησαν οι αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων – Καταλογισμοί δαπανών και επιβολή προστίμων σε ιδιοκτήτες οικοπέδων

Ο Δήμος Φλώρινας μετά τη δημοσίευση αλλεπάλληλων σχετικών ανακοινώσεων στον τοπικό τύπο κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο της τρέχουσας θερινής περιόδου και έχοντας προχωρήσει στο μέγιστο σε κάθε εύλογη χρονική παράταση, ξεκίνησε τους αυτεπάγγελτους καθαρισμούς ιδιωτικών οικοπέδων εντός κατοικημένων περιοχών προς διασφάλιση της καθαριότητας του αστικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την εξάλειψη εστιών πυρκαγιών.
Οι αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί εκτελούνται σε οικόπεδα των οποίων οι Κωδικοί Αριθμοί Eθνικού Kτηματολογίου (KAEK) έχουν δημοσιευθεί σε σχετικές ανακοινώσεις και οι ιδιοκτήτες τους δεν συμμορφώθηκαν και επέδειξαν πλήρη αδιαφορία.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώθηκαν επιβάλλεται πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου (άρθρο 94 παράγρ. 26 του Ν. 3852/2010). Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους, εφαρμόζοντας την υπ’ αριθμό 371/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒ7ΩΗΙ-ΘΧΘ) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα: “Ψήφιση κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμων αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων Δήμου Φλώρινας”. Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.
Οι αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων αποσκοπούν:
• στην αποψίλωση της έντονης βλάστησης, αιτία ύπαρξης τρωκτικών & φιδιών,
• στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά, ώστε να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς καθώς επίσης από τα μπάζα και τα σκουπίδια που προκαλούν εστίες μόλυνσης.
• στην αποκλάδωση επικίνδυνων δέντρων.
Για διευκρινήσεις / πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:
• στο τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (τηλ. 2385044917),
• στην γραμμή του δημότη (από σταθερό – 8001137373, από κινητό – 2385351048),
• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό polprote@cityoflorina.gr

Ταυτόχρονα ο Δήμος Φλώρινας ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν. Η παρούσα ειδοποίηση να θεωρηθεί και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες.

31072021 101

31072021 102

31072021 103

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα