Δ.Τ. – Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας

logo-dimos100x100

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Κασαπίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020, η πρόταση του Δήμου Φλώρινας για προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών.
Ειδικότερα, εντάχθηκε το έργο με τίτλο “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας”, προϋπολογισμού 735.000 ευρώ.
Στόχος είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου με την προμήθεια:
α. ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή
β. ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα
γ. μίας υδροφόρας 10.000 λίτρων με σύστημα πυρόσβεσης
δ. ενός πολυμηχανήματος 4×4 (με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού)
Η Πράξη Ένταξης εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα