Δ.Τ. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου Ρομά Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου Ρομά Δήμου Φλώρινας»

Ο Δήμος Φλώρινας για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας Ρομά/Επιδότηση Ενοικίου» και αφορά την πράξη «Επιδότηση ενοικίου Ρομά Δήμου Φλώρινας» (ΟΠΣ 5070822). Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-2020 και του άξονα προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκρισης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις. Παράλληλα στόχος είναι η παροχή κοινωνικών συνοδευτικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων ατόμων-οικογενειών Ρομά για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό της Φλώρινας.
Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων
Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι άτομα που διαμένουν στους οικισμούς/καταυλισμούς των περιοχών παρέμβασης και επιλέγονται μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση που διενεργούν τα στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών/Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά και στη βάση των παρακάτω κριτηρίων:
• Είναι δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Φλώρινας (στον οποίο θα εφαρμοστεί η επιδότηση ενοικίου).
• Έχουν εγγραφεί στην Κοινωνική Υπηρεσία / Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα ΡΟΜΑ (και στο αντίστοιχο μητρώο ωφελουμένων) του οικείου Δήμου.
• Έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες διευθέτησης των αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων (και εφόσον αυτό γίνεται αποδεκτό από πλευράς Δήμου παρέχοντας σχετική βεβαίωση για αυτό).
• Δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να κατοικούν σε αυτή.
• Δεν συμμετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραμμα στέγασης.
• Έχουν Δελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώνουν άνεργοι).
• Το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.
• Τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής και φοιτούν κανονικά σε αυτά.
Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων κριτηρίων θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω:
• Έχουν εργασιακή εμπειρία ή συμμετέχουν/συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης ή σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
• Συμμετέχουν/συμμετείχαν σε ομαδική και/ή εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι για τη δράση Επιδότησης Ενοικίου θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φλώρινας (Δημ. Αγοράς 70), όπου ακολουθείται διαδικασία υποδοχής και πληροφόρησης για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος. Στην περίπτωση θετικής απάντησης-αξιολόγησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής, δημιουργείται Οικογενειακός Φάκελος Ένταξης, ο οποίος περιλαμβάνει:
1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9-www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9 (με ευθύνη του αιτούντος)
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (με ευθύνη του αιτούντος)
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ / ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΡΟΜΑ (με ευθύνη του Παραρτήματος ΡΟΜΑ)
5. ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (με ευθύνη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου ή του παραρτήματος ΡΟΜΑ)
6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (με ευθύνη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου)
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλώρινας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φλώρινας-Παράρτημα Ρομά (Δημ. Αγοράς 70). H υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 25/01/2021 και λήγει την Παρασκευή 19/02/2021. Περισσότερες διευκρινήσεις, έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας – Παράρτημα Ρομά και στο τηλέφωνο 23850-45969 ή/και στο e-mail: kk4@cityoflorina.gr.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα