Δ.Τ. – Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Φλώρινας για ανάπλαση τμήματος του ποταμού Σακουλέβα

logo-dimos100x100

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Φλώρινας για ανάπλαση τμήματος του ποταμού Σακουλέβα

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Φλώρινας για ανάπλαση τμήματος του ποταμού Σακουλέβα (από τη γέφυρα των Δικαστηρίων μέχρι την οδό Βουκεφάλα) με προϋπολογισμό περίπου 2 εκ. ευρώ.
Το έργο θα αφορά:

  • στη δημιουργία νέων πεζοδρομίων και την διαπλάτυνση των υφιστάμενων σε όλο το μήκος του έργου
  • στην πρόβλεψη χώρων στάθμευσης
  • στην δημιουργία χώρων πρασίνου
  • στην τοποθέτηση υπαίθριου εξοπλισμού
  • στον κατάλληλο φωτισμό της περιοχής
  • στην επιλογή κατάλληλων υλικών που θα καλύπτουν τόσο τις λειτουργικές όσο και τις αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις της περιοχής
  • στην αντικατάσταση της τσιμεντένιας πεζογέφυρας πλησίον των Δικαστηρίων με μια νέα μεταλλική και την κατασκευή τριών νέων πεζογεφυρών
  • στη διευθέτηση της κοίτης ούτως ώστε να μεταφερθεί η ροή του νερού μακριά από τους πλευρικούς τοίχους του ποταμού όπου έχουν σχηματιστεί υπόσκαπτα με κίνδυνο κατάρρευσής τους και κατά συνέπεια κατάρρευσης του οδοστρώματος των παραποτάμιων οδών

Ο Δήμαρχος Φλώρινας, με δήλωσή του, εκφράζει την ικανοποίησή του και ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη και τους υπεύθυνους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Μακεδονία για τη στήριξη και έγκριση της πρότασης, η οποία θα συμβάλλει τόσο στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και παράλληλα στην ανάδειξη ενός ακόμα σημείου αναφοράς στην πόλη της Φλώρινας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα