Ένταξη χρηματοδότησης μελέτης σύνταξης «Οδικού Χάρτη περιβαλλοντικής προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης και βιώσιμης διαχείρισης Ποτάμιων Οικοσυστημάτων», στον ΑΠ 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡ

Ένταξη χρηματοδότησης μελέτης σύνταξης «Οδικού Χάρτη περιβαλλοντικής προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης και βιώσιμης διαχείρισης Ποτάμιων Οικοσυστημάτων», στον ΑΠ 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023.

Ο Δήμος Φλώρινας, στο πλαίσιο της ανωτέρω ένταξης, πρόκειται να προβεί στη διοργάνωση Συνεδρίου σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με ποτάμια, το Δίκτυο πόλεων με λίμνες, το Δίκτυο Δήμων περιοχής Πίνδου με θέμα: «Διαρκής Ροή-Διαρκής Ζωή, Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην πόλη της Φλώρινας, από τις 26 έως τις 28 Μαΐου 2023.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα