Παραδόθηκε στον Δήμο Φλώρινας ένα νέο όχημα πολλαπλών χρήσεων με λεπίδα αποχιονισμού, αλατοδιανομέα και μύλο αποχιονισμού

Παραδόθηκε στον Δήμο Φλώρινας ένα καινούργιο μικρών διαστάσεων όχημα πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα) με πρόσθετο εξοπλισμό μία λεπίδα αποχιονισμού τύπου V, έναν αλατοδιανομέα χωρητικότητας 1,5m3 και έναν μύλο αποχιονισμού.
Το μικρό πλάτος του εκχιονιστικού πολυμηχανήματος αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού ιδίως σε στενούς και ανήλιους δρόμους των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχει παραδοθεί η πλειοψηφία του μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει δρομολογήσει μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών η παρούσα δημοτική αρχή, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη χρηματοδότηση από προγράμματα την τελευταία τριετία.

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα