Δ.Τ. – Παράταση της διάρκειας της Δημόσιας Διαβούλευσης για το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100 2ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 16/ 03/ 2018
Αρ. Πρωτ.: 5203

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι η δημόσια διαβούλευση του προτεινόμενου σχεδίου ενιαίου κανονισμού λειτουργίας όλων των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, ώρα 15:00.
Η παράταση της διάρκειας της γίνεται λαμβάνοντας υπόψη αναφορές Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και πολιτών περί αδυναμίας σύνταξης γνωμοδοτικής απόφασης εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Όπως έχει προαναφερθεί και σε σχετικό δελτίο τύπου, όλες οι προτάσεις των πολιτών θα εξεταστούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας και όσες από αυτές κριθούν υλοποιήσιμες, θα ενσωματωθούν στο υπάρχον σχέδιο πριν την προώθηση του στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας, δεν ισχύει μέχρι την ψήφιση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Οι τυχόν προτάσεις, παρατηρήσεις ή ερωτήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

Για την έγγραφη κατάθεση των προτάσεων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Μεγ. Αλεξάνδρου 97, 1ος όροφος, Φλώρινα, 53100).

Για πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Φλώρινας (Υπεύθυνος: Δανιήλ Στεφανόπουλος, τηλ.: 2385044917).
To σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας http://www.cityoflorina.gr, στην αρχική του σελίδα, σε μορφή banner.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Δημόπουλος Θεόδωρος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Αντικείμενο της Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

05 Μαρτίου 2018

Παράταση διάρκειας Δημόσιας Διαβούλευσης

7 ημερολογιακές ημέρες

 

 

Νέα ημερομηνία λήξης Δημόσιας Διαβούλευσης

26 Μαρτίου 2018, 15:00

 

Αποστολή παρατηρήσεων (μόνο επώνυμες γίνονται δεκτές με στοιχεία επικοινωνίας)

  

e-mail:

polprote@cityoflorina.gr, texniko@cityoflorina.gr

Εγγράφως ή ταχυδρομικά:

Μεγ. Αλεξάνδρου 97, 1ος όροφος, Φλώρινα, 53100, (γραφείο πρωτοκόλλου)

Μέσω fax:

2385044917

Υποβολή ερωτήσεων (τηλεφωνικά)

  

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας:

2385044917

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα