Δ.Τ. – Ανάρτηση αγγελτηρίων πένθιμων γεγονότων σε ειδικά πλαίσια και κοινοτικά καταστήματα (pics)

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 05 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.:16771

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας – στο πλαίσιο ενεργειών αντιμετώπισης της αισθητικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλεί η επικόλληση αγγελτηρίων σε στύλους ηλεκτρικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού και κορμούς δένδρων από γραφεία τελετών – τοποθέτησε σε συγκεκριμένα σημεία εντός της πόλης, ειδικά πλαίσια ενημέρωσης πένθιμων γεγονότων.
Από την 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, η επικόλληση των προαναφερομένων αγγελτηρίων γίνεται στο εξής μόνο στα προαναφερόμενα ειδικά πλαίσια και στα κοινοτικά καταστήματα.
Καμία επικόλληση αγγελτηρίου δε θα λαμβάνει χώρα εκτός αυτών. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα ειδικά πλαίσια δεν προορίζονται για αφισοκολλήσεις.

Ο δήμος Φλώρινας έχει την πρόθεσή να εφαρμόσει τα άρθρα 24, 25, 26 και τα ανάλογα χρηματικά πρόστιμα του ισχύοντα κανονισμού καθαριότητας (Α.Δ.Σ. 23/1997) και το νόμο για παράνομη αφισοκόλληση στους παραβάτες.
Στον επισυναπτόμενο χάρτη αναφέρονται αναλυτικά τα σημεία τοποθέτησης των ειδικών πλαισίων ανάρτησης αγγελτηρίων πένθιμων γεγονότων.

foto 3

foto 1foto 2

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα