Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, πραγματοποιήθηκε,τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα είναι:
– «Έγκριση της υπ’αριθμ. 22 του 2018 μελέτης με τίτλο «Αποκαταστάσεις- συντηρήσεις γεφυριών Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Έγκριση δέσμευσης Δημοτικού Συμβουλίου για αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαρότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας».
– «Αποδοχή μεταφορικού μέσου (μηχάνημα έργου – σάρωθρο) στο Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαρότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας».
– «Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ενταλμάτων προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Εορτασμός 106ης επετείου απελευθέρωσης της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Τορλαχίδης, Σταύρου καιΚασκαμανίδης.
– «Καταβολή Δ΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 135.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2018», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα CCLD – Leader – Παιδικές Χαρές», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα CCLD – Leader – Νερόμυλοι Κρατερού», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Υποβολή πρότασης με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Φλώρινας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658, ΑΔΑ: Ω25Σ465ΧΙ8-ΟΛΩ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία¨ και τίτλο ¨Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου¨», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Φλώρινας με το Επιμελητήριο Φλώρινας και την σύνταξη προς υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία¨ με τίτλο ¨ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨ (κωδικός πρόσκλησης 098, Α/Α ΟΠΣ: 2658, ΑΔΑ: Ω25Σ465ΧΙ8-ΟΛΩ)», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Φλώρινας με τον Επιμελητήριο Φλώρινας στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωσης πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία¨ με τίτλο ¨ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Χαρακτηρισμός οδού ως ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) και τίτλο ¨Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου¨», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα