Δ.τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξ

logo-dimos100x100 2ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Σχετικά με λήψη απόφασης για αίτηση ακυρότητας στο ΣτΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 2320/19-06-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Πέτρο Σερίδης, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
– «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου χρήσης 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς τα καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης,Παπασωτηρίου, Ρόζας, Κασκαμανίδης και Τορλαχίδης.
– «Tροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 337/16-10-2018 για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 97 του Ν. 4483/17 (ΑΕ103) λόγω απαραίτητης σύναψης σε αυτή κατάστασης δικαιούχων αποζημίωσης γάλακτος», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
– «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας και Κασκαμανίδης.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα