Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε τηνΤρίτη 05 Ιουνίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με είκοσι ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΠέτρουΣερίδηκαι παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, πραγματοποιήθηκε, τηνΤρίτη 05 Ιουνίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με είκοσι ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα είναι:
– «Καθορισμός χώρου για την Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Απολογισμού Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στις 30-06-2018», με εισηγητή τον κ.Πέτρο Σερίδη, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
– « Επιχορήγηση της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας για τη διοργάνωση πολιτιστικών- αθλητικών εκδηλώσεων με την επωνυμία «Πατουλίδεια», στις 16-06-2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Έγκριση της απόφασης 33/2018 Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στη δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση της υπ. αριθμ. 57/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Δ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. ΕλένηςΓκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς τα καταψήφισαν οι κ. κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου,Ρόζας, Κακαμανίδης και Τορλαχίδης.
– «Απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Ακρίτα Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
– «Οριστική παραλαβή του έργου ¨ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ. κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, Κακαμανίδης και Τορλαχίδης.
– «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης στα σχολικά κτίρια: 1. 8ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας. 2. Δημοτικό Σχολείο Άνω Καλλινίκης. 3. Νηπιαγωγείο Άνω Καλλινίκης. 4. 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και 3ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας. 5. Τμήμα 3ου Δημοτικού Φλώρινας. 6. 5ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας. 7. Δημοτικό Σχολείο Βεύης και Νηπιαγωγείο Βεύης. 8. 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας. 9. 2ο Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης στα σχολικά κτίρια: 1. 6ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας. 2. 1o Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. 3. 2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. 4. 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. 5. Δημοτικό Σχολείο Ιτέας. 6. 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας. 7. 1ο Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας. 8. 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας. 9. Γυμνάσιο Βεύης. 10. Γυμνάσιο Μελίτης¨» , με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Δροσοπηγής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Δροσοπηγής, για ένα μήνα» , με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
– «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Δροσοπηγής στον σύλλογο «Μακεδονική Αεροσφαιριστική Κοινότητα», από 5 έως 12 Ιουνίου 2018», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
– «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Αμμοχωρίου ¨ΑΠΟΛΛΩΝ¨, στις 4, 5 & 6 Ιουλίου 2018», με εισηγητής τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Άνω Υδρούσας, στις 22 & 23 Ιουνίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Τριποτάμου ¨Ο ΑΡΗΣ¨, στις 29 Ιουνίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– Συνδιοργάνωση παράστασης με το θεατρικό εργαστήρι της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, στις 29 & 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Τροπαιούχου ¨ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ¨, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, στις 7 Ιουλίου 2018», με εισηγητή τον κ. ΧρήστοΜπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση του Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 16 & 17 Ιουνίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας ¨ΠΗΓΑΣΟΣ¨ για τη διοργάνωση του 7ου FLORINA CUP 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 27/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Μίσθωση του κτιρίου του χώρου πρασίνου – δασικής αναψυχής της Τοπικής Κοινότητας Άνω Υδρούσας» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 28/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Γνωμοδότηση σχετικά με διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου &Κρέσνας Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 30/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Συνδιοργάνωση της 35ης Βορειοελλαδικής Ορειβατικής Συνάντησης με το Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, στις 23 & 24 Ιουνίου 2018», με εισηγητή τον κ. ΧρήστοΜπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Σχετικά με έγκριση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) του Δήμου Φλώρινας στο πλαίσιο της με κωδικό 52/21-03-2018 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία¨ στον Άξονα Προτεραιότητας 4 ¨Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα