Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε, τηνΤρίτη 06 Μαρτίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη

logo-dimos100x100 2Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, πραγματοποιήθηκε, τηνΤρίτη 06 Μαρτίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Υποβολή αιτημάτων του Δήμου Φλώρινας για πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 στους Ο.Τ.Α. ά &΄β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», με εισηγητή τον κ. ΑντώνιοΣίπκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δήμου Χαρίτου, Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
– «Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών – εργασίες απεντόμωσης – εξολόθρευσης τρωκτικών και απολύμανσης των Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Φλώρινας για τις Δημοτικές Ενότητες, Φλώρινας, Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δήμου Χαρίτου, Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Φλώρινας για τις Δημοτικές Ενότητες, Φλώρινας, Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δήμου Χαρίτου, Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς τα καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου και Κασκαμανίδης.
– «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2018», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Επιστροφή καταβληθέντων ποσών», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Πολιτειακή ηγεσία Απόστρατων Αυστραλίας για την προσφορά χώματος από την Τ.Κ. Βεύης, στις 30 Μαρτίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση του Συλλόγου Προσφύγων Κιουταχειωτών-Μικρασιατών Φλώρινας «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στις 24 & 25 Μαρτίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΦΛΩ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στις μελέτες με τίτλο: ¨Προμελέτη διυλιστηρίου ύδρευσης» και «Οριστική μελέτη αγωγού ύδρευσης από διυλιστήρι層, με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων και αδειοδότηση λειτουργίας του ΔΑΚ Φλώρινας¨».
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2018», με εισηγητή τον κ. ΝικόλαοΔούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Κασκαμανίδης και Σταύρου.
– «Έγκριση αυτοδίκαιης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ¨Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα