Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε τηνΤρίτη 22 Μαΐου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με τριάντα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη

logo-dimos100x100 2Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΠέτρουΣερίδη πραγματοποιήθηκε, τηνΤρίτη 22 Μαΐου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με τριάντα δύοθέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Έγκριση της υπ. αριθμ. 45/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Γ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. ΕλένηςΓκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
– «Έγκριση της υπ. αριθμ. 49/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Α΄ Τριμήνου 2018», με εισηγήτρια την κ. Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. ΕλένηςΓκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Σταύρου, Κασκαμανίδης, Τορλαχίδης και Καρυπίδης.
– «Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση ΙΙ ¨Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις¨», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση μελέτης και Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου», με εισηγητής τον κ. Νικόλαο Δούμτσης, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση οδών δημοτικών ενοτήτων¨ με Ανάδοχο την εταιρία ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ ΑΤΕΕ, προϋπολογισμού 66.824,12 €, συμβατικής δαπάνης 47.445,12 € και τελικής δαπάνης 45.047,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», με εισηγητής τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 μελέτης με τίτλο ¨Δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Μελίτης, Παπαγιάννη και Σιταριάς Δ.Ε. Μελίτης και στις Τ.Κ. Αμμοχωρίου, Περάσματος και Υδρούσας Δ.Ε. Περάσματος Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2018», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Σταύρου, Κασκαμανίδης, Τορλαχίδης και Καρυπίδης.
– «Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Δροσοπηγής¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Τριανταφυλλιάς¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Κασκαμανίδηςκαι Καρυπίδης.
– «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Σταύρου, Κασκαμανίδης, Τορλαχίδης και Καρυπίδης.
– «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 70.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2018», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016», με εισηγητής τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Επιστροφή καταβληθέντος ποσού», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Επιστροφή ακινήτου στην κυριότητα του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Θέσεις πρακτικής άσκησης μαθητών από τις δομές της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ – Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΣΕΚ», με εισηγητή τον κ. ΑντώνιοΣίπκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Δέσμευση πιστώσεων για τη μετακίνηση των αιρετών στον Δήμο Levashovo της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσική Ομοσπονδία)», με εισηγητή τον κ. ΧρήστοΜπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Εκ νέου έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στην ¨Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων¨», με εισηγητή τον κ. ΧρήστοΜπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Συνδιοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας Εκπαιδευτικών και Γονέων της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Φλώρινας, στις 31 Μαΐου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας για τη διοργάνωση της 1ης Δεξιοτεχνίας Φλώρινας, στις 26 & 27 Μαΐου 2018», με εισηγητή τον κ. ΧρήστοΜπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση του Αθλητικού Γυμναστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φλαμπούρου ¨Παύλος Μελάς¨, για τη διοργάνωση πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων, στις 16 Ιουνίου 2018», με εισηγητή τον κ. ΧρήστοΜπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 19/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ορισμένου χρονικού διαστήματος για την εγκατάσταση επιχείρησης μίσθωσης της χρήσης αυτοκινούμενων μικρών ζώων στην κεντρική πλατεία Γ. Μόδη Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 20/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητής τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ορισμένου χρονικού διαστήματος για την εγκατάσταση επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών και προβολής ταινιών 5D LIVE CINEMA MOTION THEATER στην κεντρική πλατεία Γ. Μόδη Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 21/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητής τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Κανονισμός άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 22/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Κασκαμανίδης και Καρυπίδης.
– «Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Αρμενοχωρίου» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 23/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. ΧρήστοΜπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 24/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Σύμφωνη γνώμη ή μη για εκμίσθωση των υπ΄αριθμ. 4, 5 και 52 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 25/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 19 & 20 Ιουνίου 2018», με εισηγητή τον κ. ΧρήστοΜπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων της Α΄ φάσης του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού επί του Σακουλέβα από την Πλατεία Ηρώων έως την γέφυρα της Γεωργικής Σχολής¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Ένταξη νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Αποτύπωση, σύνταξη μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παιδικών σταθμών και υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φλώρινας για την αδειοδότησή τους¨», με εισηγήτρια την κ.Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα