Δ.Τ. – Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018» – 20 Αυγούστου 2018

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018», οι οποίες διοργανώνονται από τον Δήμο Φλώρινας και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του:

20082018 1

20082018 2

20082018 3

20082018 4

20082018 6

20082018 7

20082018 9

20082018 10

20082018 11

20082018 12

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα