Δ.Τ. – 2ος Κατάλογος Οικοπέδων – Ξεκινούν οι αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται.

logo-dimos100x100

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

2ος Κατάλογος Οικοπέδων – Ξεκινούν οι αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
  • την υπ. αριθ. 09/2021 (ΦΕΚ 1923/13-5-2021 Τ.Β΄) και 20/2022 (ΦΕΚ 1301/Β/18-3-2022) Πυροσβεστικές Διατάξεις,
  • την δημοσίευση σχετικών δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 05.05.2022 και 23.05.2022),
  • επιτόπιους ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης,
  • ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους,
  • και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

ενημερώνει

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν ΑΜΕΣΑ στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις), αποκλαδώσεις/κοπές επικίνδυνων δέντρων, καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν ΑΜΕΣΑ (ως εκπρόθεσμες).
Εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ειδοποιηθεί / ενημερωθεί τα έτη 2018 – 2021 για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης τους, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση μέσω τακτικών ετήσιων ενεργειών τους.
Η εφαρμοσμένη διαδικασία προσωπικών ειδοποιήσεων έχει πρωτίστως “παιδευτικό χαρακτήρα” και οφείλουν πλέον να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως ιδιοκτήτες.
Ο Δήμος Φλώρινας δεν θα προβεί σε εκ νέου ειδοποίηση τους.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία που καθορίζονται από τα σχετικά δελτία τύπου που έχουν εκδοθεί κατά τον μήνα Μάιο του έτους 2022, θα εκτελούνται αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί και θα επιβάλλονται τόσο οι δαπάνες καθαρισμού των οικοπέδων όσο και τα διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό

Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης

1.   

47 089 29 17 001/0/0

Λεωφ. Μοναστηρίου 63, Φλώρινα

2.   

47 089 06 02 009/0/0

Οδός Βοσπόρου 1, Φλώρινα

3.   

47 089 11 10 047/0/0

Οδός Ταγματάρχου Ναούμ 6Α, Φλώρινα (ακάλυπτος χώρος)

4.   

47 089 11 10 050/0/0

Οδός Ταγματάρχου Ναούμ 8, Φλώρινα (ακάλυπτος χώρος)

5.   

47 089 11 01 036/0/0

Οδός Καλλέργη 24Α, Φλώρινα

6.   

47 089 15 05 015/0/0

Οδός Μεγαρόβου 18, Φλώρινα (δίπλα από το κτήριο της ΕΡΤ)

7.   

47 089 15 05 013/0/0

Οδός Παύλου Μελά 61, Φλώρινα (ακάλυπτος οικοδομής)

8.   

47 089 14 02 002/0/0

Οδός Ανώνυμος (Αγρ.1647), Φλώρινα (απέναντι από το Στρατιωτικό Κοιμητήριο)

9.   

47 089 22 05 011/0/0

Οδός Προξένου Κορομηλά 18, Φλώρινα

10.

47 089 21 10 004/0/0

Οδός Ανώνυμος (Τσιφλίκι Ο.Τ. 365 τμήμα), Φλώρινα (παλιό πρατήριο καυσίμων επί της 7ης Νοεμβρίου)

11.

47 089 13 07 003/0/0

Οδός Αγίου Γεωργίου 11, Φλώρινα

12.

47 089 13 10 201/0/0

Οδός Αγίου Γεωργίου 26, Φλώρινα

13.

47 089 13 10 201/0/0

Οδός Αγίου Γεωργίου 30, Φλώρινα

14.

Περιαστικό άλσος λόφου Αγίου Παντελεήμονα

Όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται δίπλα ή εφάπτονται από το περιαστικό δάσος του λόφου Αγίου Παντελεήμονα

15.

Περιαστικό άλσος Υψώματος 1033

Όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται δίπλα ή εφάπτονται από το περιαστικό δάσος του υψώματος 1033

Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.
Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα