Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάνω από 1.500 αιτήσεις δέχτηκε ο Δήμος Φλώρινας, από δημότες τα στοιχεία των οποίων θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον οποίο και θα γίνει ο τελικός έλεγχος για την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
Οι τελικοί δικαιούχοι θα ανακοινωθούν σε σχετικές καταστάσεις, ενώ η διανομή των τροφίμων θα γίνει περίπου το Σεπτέμβριο του 2013.
Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση, ο Δήμος Φλώρινας θα εκδώσει σχετικό Δελτίο Τύπου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα