06.08.2013 – Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους της χώρας, το οποίο αφορά σε πεντάμηνη απασχόληση

Ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους της χώρας, το οποίο αφορά σε πεντάμηνη απασχόληση, καθώς υπολείπεται η έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
Ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων ανέρχεται στις 40.000 και η κατανομή τους ανά Περιφέρεια και Δήμο, έγινε με κριτήρια πληθυσμιακά και ανεργίας, ενώ υπήρξε και ταυτόχρονη ενίσχυση των μικρότερων σε πληθυσμό Δήμων.
Για το Δήμο Φλώρινας, εγκρίθηκαν 214 θέσεις εργασίας, οι οποίες αφορούν στις εξής ειδικότητες: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ Πληροφορικής, ΠΕ Οικονομολόγων, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Διοικητικοί, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Βρεφοκόμων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
Ο Δήμος Φλώρινας, όπως και οι υπόλοιποι Δήμου της χώρας, προχώρησε στην εσωτερική κατανομή των ειδικοτήτων, από τις οποίος το 10% υποχρεωτικά αφορά σε ειδικότητες πληροφορικής, ενώ από τις παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν και οι ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει μετά την έκδοση των αποφάσεων, όπου θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα