13.08.2013 – Για υπογραφή σύμβασης του έργου «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα»

Υπογράφηκε τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013 η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα», από το Δήμαρχο Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλο και τον ανάδοχο του έργου κ. Στέργιο Πατεγάκη, εκπρόσωπο της εταιρείας «ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.».
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις από την περιοχή του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου έως το πεταλωτήριο και από το Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» έως και την πλατεία Δικαστηρίων.
Ο προϋπολογισμό του έργου με την έκπτωση που δόθηκε είναι 1.154.291,64€ ,ενώ το έργο θα εκτελεσθεί μέσα σε προθεσμία 220 ημερών.

13082013 2  13082013 3

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Δήμαρχος είπε:
«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την υπογραφή της σύμβασης «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα», με την οποία θα υπάρξουν παρεμβάσεις στις περιοχές από το 1ο-2ο Δημοτικό Σχολείο μέχρι το Πεταλωτήριο και από τον Αριστοτέλη μέχρι την Πλατεία Δικαστηρίων.
Αυτό το τμήμα μελετήθηκε από την ΑΝΦΛΩ, βγήκε η προκήρυξη, δόθηκαν οι προσφορές και η ανάδοχος εταιρεία είναι ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. , που την εκπροσωπεί ο κ. Πατεγάκης.
Η μελέτη για το συγκεκριμένο έργο όπως και πολλές άλλες μελέτες, υλοποιήθηκαν από την ΑΝΦΛΩ και πρέπει να ευχαριστήσω το προσωπικό της ΑΝΦΛΩ και τη Γενική Διευθύντρια της κ. Ρίζου, η οποία έχει μεριμνήσει ώστε να υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι μελέτες.

 

Το πρώτο κομμάτι από το πεταλωτήριο μέχρι και το 1ο, 2ο Δημοτικό Σχολείο έχει μήκος 800m., το υπόλοιπο κομμάτι από τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έως την Πλατεία Δικαστηρίων έχει μήκος 625 m, δηλαδή σύνολο 1425m.
Αντικείμενο του έργου είναι η ουσιαστική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής του ποταμού Σακουλέβα, με την ενιαιοποίηση της εικόνας της περιοχής με το Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Φλώρινας καθώς και με παλαιότερο έργο που έγινε στην περιοχή από το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο μέχρι το κτίριο του Αριστοτέλη. Η παρέμβαση αφορά στο τμήμα εκείνο της περιοχής του ποταμού του Σακουλέβα, το οποίο δεν εντάχθηκε σε προηγούμενες παρεμβάσεις βελτίωσης και συγκεκριμένα:
1. μήκος 800 μ. από την περιοχή «Πεταλωτήριο» μέχρι τα κτίρια 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου (Ανατολικό τμήμα ποταμού Σακουλέβα)
2. μήκος 625 μ. από το κτίριο του ΦΣΦ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» μέχρι την Πλατεία Δικαστηρίων (Δυτικό τμήμα ποταμού Σακουλέβα)
Οι προτεινόμενες (ενδεικτικές) εργασίες για την υλοποίηση του έργου είναι οι ακόλουθες:
1. Αποξήλωση πεζοδρομίων και ασφάλτου επιφανειακής εκσκαφής
2. Κατασκευή υποδομής δικτύων απορροής όμβριων υδάτων και δίκτυο ηλεκτροφωτισμού εγκατάστασης
3. Κατασκευή νέου κρασπέδου από λευκό μάρμαρο με απότμηση ακμής
4. Κατασκευή βάσεων τοποθέτησης καθιστικών, σχάρας δέντρων και μπάρας πεζοδρομίου
5. Διάστρωση με βάση και υπόβαση των οδών κυκλοφορίας οχημάτων και των πεζοδρομίων
6. Διάστρωση των οδών με γρανιτικούς κυβόλιθους
7. Διάστρωση πεζοδρομίων με φυσικούς λίθους
8. Τοποθέτηση σχαρών στα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων
9. Ηλεκτροφωτισμός και
10. Αστικός εξοπλισμός.

Έχει εκδοθεί η Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.057.819,09€ μαζί με το Φ.Π.Α. και ο διαγωνισμός του διενεργήθηκε στις 21 Μαΐου 2013. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 43,91%, ενώ στο διαγωνισμό συμμετείχαν έξι εταιρείες. Έτσι το έργο μετά την έκπτωση θα κατασκευαστεί με το ποσό των 1.154.291,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.
Για να μπορέσουμε να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο στο Π.Ε.Π., έπρεπε να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις για να πάρουμε και τις απαραίτητες εγκρίσεις από την αρχαιολογική υπηρεσία για την περιοχή αυτή. Καταφέραμε και πείσαμε τα μέλη του Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων, ώστε να προχωρήσει η μελέτη ως έχει. Ευτυχώς, το καταφέραμε και το έργο προχώρησε και υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση.
Εύχομαι ο χειμώνας να είναι ήπιος για να ολοκληρωθεί το έργο άμεσα.
Για το υπόλοιπο τμήμα του ποταμού από την πλατεία δικαστηρίων μέχρι και την πλατεία Ηρώων, υλοποιείται μελέτη από την ΑΝΦΛΩ και μόλις ολοκληρωθεί και αυτή θα ενταχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Έπειτα, θα προχωρήσουμε και με τη μελέτη από την πλατεία Ηρώων μέχρι την περιοχή του ΤΕΙ.
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιοχή του ποταμού Σακουλέβα, γιατί με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνουμε το ιστορικό κέντρο της πόλης μας».

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα