14.01.2013 – Δελτίο Τύπου (ΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ)

Αποφασίστηκαν και ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων του Δήμου Φλώρινας.
Έτσι, οι αρμοδιότητες αναλυτικά έχουν ως εξής:
  Ο κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, υπεύθυνος για:
  • Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής καθώς και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης .
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας
  Ο κ. Μπαρδάκας Χρήστος, υπεύθυνος για:
  • Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  Ο κ. Καρακόλης Μιχαήλ υπεύθυνος για:
  • Τη λειτουργία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
   της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
  • Την τέλεση πολιτικών Γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  • Τέλος του μεταβιβάζονται για τα Τοπικά Διαμερίσματα Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος και Φλώρινας οι κατά τόπον αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Ν. 3852/2010.
  Ο κ. Καραγκιοζίδης Θεοδόσιος υπεύθυνος για:
  • Τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και τις Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Την τέλεση πολιτικών Γάμων του Δήμου Φλώρινας
  Ο κ. Μαβίδης Παναγιώτης υπεύθυνος για:
  • Τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης καθώς και της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

  Η θητεία των νέων Αντιδημάρχων θα διαρκέσει από 14-1-2013 μέχρι και 31-8-2014.

   Αναζήτηση

   Επόμενες Εκδηλώσεις

   Νέα άρθρα