17.09.2013 – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

17092013 2

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με δεκαεννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Ακουλουθεί VIDEO

 

 

 1. «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Πετκάνης ψήφισε κατά.
 2. «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 3. «Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 4. «Σχετικά με τη λύση μίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 785 έκτασης 19,60 στρεμμάτων στην Τ.Κ. Νέου Καυκάσου», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 5. «Σχετικά με τη λύση μίσθωσης του καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς με αριθμ. 41, διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων για την περίοδο από 1-8-2013 μέχρι και 31-12-2013 και επανεκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 6. «Σχετικά με την έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου Φλώρινας, για υπηρεσιακές ανάγκες», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 7. «Εκμίσθωση αγρών Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 8. «Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 307/27-08-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με την παραγραφή των οφειλών οφειλετών, λόγω παρέλευσης πενταετίας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Μούσιου και Τσώκας ψήφισαν κατά.
 9. «Σχετικά με την έγκριση πρακτικού της αριθμ. 2/2013 απόφασης της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Φλώρινας.
 10. «Σχετικά με έγκριση μελετών και ορισμό τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 11. «2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Ασφαλτόστρωση οδών¨», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 12. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨ Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας ¨», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 13. «2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας¨», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 14. «Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.Αποφασίστηκε η συζήτηση του παραπάνω θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 15. «Αντικατάσταση μέλους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας λόγω παραίτησης τακτικού μέλους αυτής», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας. Στη θέση του κ. Σίπκα τοποθετήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Ευαγγέλου.
 16. «Επιχορήγηση Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 17. «Επιχορήγηση Ομίλου Ξιφασκίας Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 18. «Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων ¨Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕΗΠΚ 2013¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 19. «Σχετικά με παραχώρηση άδειας απουσίας σε Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

17092013 2

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα