18.08.2013 – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14 Αυγούστου 2013

14082013Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Τραϊανού Ρασάικου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με εικοσιπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 58/2013 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας. Ως εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ορίστηκε ο κ. Σπύρος Κρομμύδας.
2. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό δυναμικότητας νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

 

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού των μαθητών ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2013 – 2014», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
5. «Απαγόρευση βοσκής στο κατά νομή δάσος Τ.Κ. Κλαδοράχης», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6. «Σχετικά με την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
7. «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
8. «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
9. «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού οργάνων skatepark», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
11. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12. «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2007 – 2013», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Δημοτικό Σύμβουλο.
13. «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
14. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Κατασκευή πεζογέφυρας στο παλιό πεταλωτήρι層, με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
15. «Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Ασπρίδης, Τσώκας και Στάιος ψήφισαν κατά.
16. «Γνωμοδότηση σχετικά με πρόταση της Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ για τη χάραξη τμήματος ¨Πτολεμαΐδα – Φλώρινα¨ του κάθετου άξονα ¨Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκ稻, με εισηγητή τον κ. Μιχάλη Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Ομόφωνα αποφασίστηκε η αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, στη νέα πρόταση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε. για τη χάραξη του κάθετου άξονα Κοζάνη- Φλώρινα-Νίκη.
17. «Χορήγηση άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου –Κινητής Καντίνας- που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Φλώρινας για το έτος 2013», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
18. «Επιχορήγηση Συλλόγου Νεοφωτίστων (Αθιγγάνων) ¨ΕΛΠΙΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
19. «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ¨ΑΡΗΣ¨ Λόφων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
20. «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου ¨ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨ Κλαδορράχης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
21. «Επιχορήγηση Λαογραφικού Μορφωτικού Πολιτιστικού και Γυμναστικού Συλλόγου Βεύης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
22. «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου (ΜΕΑΣ) Απόλλων Αμμοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
23. «Επιχορήγηση Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
24. «Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βεύης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
25. «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 76 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010)», με εισηγητή τον κ. Τραϊανό Ρασάικο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα