19.11.2013 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

19112013 2

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με είκοσι δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για τις θετικές εξελίξεις για την τηλεθέρμανση της Φλώρινας και συγκεκριμένα είπε:
«Πρέπει να σας ανακοινώσω ότι στις 15 Νοεμβρίου 2013, εστάλη από τον προσυμβατικό έλεγχο η απάντηση για την τηλεθέρμανση ˙ λάβαμε τη θετική απάντηση από το ελεγκτικό συνέδριο η οποία έλεγε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύμβαση. Απλώς πρέπει να περιμένουμε 15 μέρες, αν υπάρξει ένσταση πάνω στην απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και μετά θα προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης του έργου».
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ VIDEO

 

 1.  «Έγκριση της υπ’ αριθ. 97/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με απολογιστικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 2. «Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 3. «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Φλώρινας για τον εξοπλισμό του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 4. «Έγκριση διενέργειας ¨Προμήθεια Τροφίμων 2014¨ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 5. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανογραφικού υλικού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή)», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 6. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας κλουβιών για αδέσποτους σκύλους», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 7. «Καταβολή ΣΤ΄ δόσης τακτικής επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 8. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 9. « Έγκριση διάθεσης πίστωσης επιχορήγησης του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 10. «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Φλώρινας, για υπηρεσιακές ανάγκες», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 11. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 12. «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Συντήρηση Αστικών Ακινήτων¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

  19112013 1

 13. «Παραλαβή μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καλλιέργεια πηγής Τ.Κ. Α. Κλεινών της Δ.Ε. Κ.Κλεινών¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 14. «Οριστική παραλαβή του έργου ¨Σύνδεση Δήμου Μελίτης – Τ.Δ. Σιταριάς με Δήμο Περάσματος – Τ.Δ. Αμμοχωρίου¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 15. «Οριστική παραλαβή του έργου ¨Σύνδεση Δήμου Μελίτης – Τ.Δ. Σιταριάς με Δήμο Περάσματος – Τ.Δ. Αμμοχωρίου¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 16. «Οριστική παραλαβή του έργου ¨Σύνδεση Δήμου Μελίτης – Τ.Δ. Σιταριάς με Δήμο Περάσματος – Τ.Δ. Αμμοχωρίου¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 17. «Έγκριση της με αριθμ. 62/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Απιδόπουλος ψήφισε κατά.
 18. «Έγκριση της με αριθμ. 72/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση οικοπέδου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 19. «Έγκριση της με αριθμ. 73/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για Ι.Χ. επιβατηγό όχημα», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 20. «Έγκριση της με αριθμ. 74/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παρεμβάσεις στην οδό Ολυμπιάδος του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 21. «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας (μπάντα)», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 22. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 23. «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 76 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010)», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα