23.12.2013 – Αιτήματα του Δημάρχου Φλώρινας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ.Χατζηδάκη (VIDEO)

23122013 1

Στην Κοζάνη βρέθηκε την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Σκοπός της επίσκεψής του ήταν η ανακοίνωση του έργου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εξέφρασε και την ικανοποίησή του για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας.
Στη συνάντηση φορέων που ακολούθησε ο Πρόεδρος της ΔΙΑΔΥΜΑ και Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος είπε:
«Κύριε Υπουργέ,
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέλαβε από νωρίς τις ευθύνες της που απορρέουν από την αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων και το 1998 συνέστησε και στελέχωσε την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, τον πρώτο πανελλαδικά φορέα διαχείρισης απορριμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο.
Σχεδίαζε πάντοτε σε περιφερειακό επίπεδο και υλοποίησε έργα και δράσεις με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση. Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη της επεξεργασίας των απορριμμάτων εξέτασε και στη συνέχεια μελέτησε τη βασικότερη υποδομή ενός ολοκληρωμένου συστήματος, αυτή της Μονάδας Επεξεργασίας.
Ήδη από το 2005, και όταν όλη η χώρα προσπαθούσε να κατασκευάσει ΧΥΤΑ, για να εξαλείψει το πρόβλημα της τελικής διάθεσης, η ΔΙΑΔΥΜΑ ξεκινούσε τη λειτουργία 10 σταθμών μεταφόρτωσης και ενός κεντρικού ΧΥΤΑ, ενώ ταυτόχρονα προχωρούσε στο κλείσιμο και στην αποκατάσταση των 207 ανεξέλεγκτων χωματερών, ενώ εκείνη την εποχή ήταν, που πάλι πρώτη κατέθεσε πρόταση για την ένταξη του έργου στο νόμο περί ΣΔΙΤ πράξη την οποία αργότερα ακολούθησαν άλλοι 14 φορείς.
Το εγχείρημα ήταν και παραμένει δύσκολο, αλλά εδώ στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει μία αρμονική και αμφίδρομη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΔΙΑΔΥΜΑ, Περιφέρεια, Δήμοι, Διαχειριστική Αρχή κ.α.) γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι και «καταδικασμένοι» να προχωρήσουμε και να πετύχουμε.
Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία του πρώτου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε Περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας).

ΑΚΟΛOΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ VIDEO

 

 

 

 Μέτοχοι της εταιρίας είναι οι δώδεκα Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Το ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από δέκα (10) Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) εγκατεστημένες σε κεντροβαρικά σημεία της Περιφέρειας (Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά, Φλώρινα, Αμύνταιο, Δεσκάτη, Σιάτιστα, Πτολεμαΐδα, Σέρβια, Βόιο), όπου πραγματοποιείται η μεταφόρτωση των συλλεγμένων αστικών απορριμμάτων, καθώς και τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), όπου λαμβάνει χώρα η υγειονομική ταφή αυτών.
Σήμερα, στα πλαίσια λειτουργίας του ΟΣΔΑ μεταφορτώνονται ετησίως 120.000 τόνοι αστικών απορριμμάτων εξυπηρετώντας τους ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας (300.000 κάτοικοι).

Η πορεία του ΟΣΔΑ Δ. Μακεδονίας

Στόχος του ΟΣΔΑ

Κεντρικός στόχος του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Στην παρούσα φάση, ο Στόχος Ι έχει καλυφθεί πλήρως, καθώς το σύνολο των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) της περιφέρειας καταλήγει σε έναν κεντρικό ΧΥΤΑ, ο οποίος ¨τροφοδοτείται¨ από ένα δίκτυο 10 σταθμών μεταφόρτωσης. Τα έργα και οι προμήθειες συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, ενώ το κόστος προσέγγισε τα € 12 εκατ. Τα έργα αποπερατώθηκαν εγκαίρως, και το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί από τα μέσα του 2005. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της έναρξης της λειτουργίας του Συστήματος, ήταν το κλείσιμο και η αποκατάσταση των 207 ανεξέλεγκτων χωματερών από το 2007. Σήμερα η βιωσιμότητά του θεωρείται εξασφαλισμένη καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανταποκρίθηκε θετικά αναλαμβάνοντας ως όφειλε το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των ΑΣΑ που ξεπερνά τα € 4,0 εκατ. Ετησίως.
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007-2013) η ΔΙΑΔΥΜΑ με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ υλοποίησε:

Έργα προϋπολογισμού περίπου € 8,8 εκ. τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή του Γ’ κυττάρου ΧΥΤΑ και την κατασκευή των υποδομών για την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Εορδαίας και ΤΜΔΑ Γρεβενών.

23122013 2

Προμήθειες προϋπολογισμού € 11,4 εκ. οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες:
Η μεν πρώτη αφορά εξοπλισμό για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Προμήθεια Εξοπλισμού Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ)
  • Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων
  • Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφόρτωσης

Ενώ η δεύτερη ομάδα αφορά σε εξοπλισμό αποκομιδής κυρίως για την ανάπτυξη του προγράμματος ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή και περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων,
  • Προμήθεια Εξοπλισμού Αποκομιδής Απορριμμάτων

Επίσης, η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει υποβάλει πρόταση προϋπολογισμού € 9,8 εκ. στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση της νέας δράσης «Συμπληρωματικές υποδομές και προμήθειες εξοπλισμού ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας».
Ενώ έχει ετοιμάσει πρόταση για την επεξεργασία της λυματολάσπης, συνολικού Π/Υ € 10 εκ.
Τέλος, υποβλήθηκε πρόταση στα πλαίσια πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ ύψους € 1,2 εκ. περίπου για τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων υλικών με διαλογή στην Πηγή που περιλαμβάνει προμήθεια ειδικών κάδων αποκομιδής και μια μονάδα διαχείρισης του υλικού η οποία θα χωροθετηθεί εντός των ΚΕΟΔ.
Τα επόμενα βήματα για το ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας συνδέονται άμεσα με την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ, Π/Υ € 116 εκ., για 25 έτη.
Το τεράστιο αυτό εγχείρημα της ΔΙΑΔΥΜΑ που θα δώσει οριστική λύση στο μείζον ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων, βαδίζει πλέον στο τέλος του.
Είμαστε εξαιρετικά κοντά στην ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Δυτικομακεδόνες πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι. Πρώτοι αλλάζουμε σελίδα, προκειμένου να προσεγγίσουμε τα ευρωπαϊκά στάνταρτ περιβαλλοντικής προστασίας. Και αυτό το επίτευγμα δεν ανήκει ασφαλώς μόνο στη ΔΙΑΔΥΜΑ αλλά επιμερίζεται στο σύνολο των φορέων και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και κοινές σκέψεις για την πορεία του έργου και κυρίως βέβαια τη σταθερή θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των Δημάρχων ότι το έργο πρέπει με βεβαιότητα να προχωρήσει.
Ο Διεθνής Διαγωνισμός που η ΔΙΑΔΥΜΑ έτρεξε με απόλυτη συνέπεια φέρνει καινοτομία στο μοντέλο που διέπει τα δημόσια έργα – τη Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ).

23122013 4

Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ έλαβε μέρος με δυναμικό τρόπο στη διαβούλευση, προκειμένου το έργο να πληροί τους πλέον αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, στόχο που υπηρετήσαμε με ιδιαίτερη επιτυχία από την αρχή του σχεδιασμού μας, ενώ η τεχνολογία που επιλέχθηκε είναι οι πλέον οικολογική (βιομηχανική κομποστοποίηση και μηχανική ανακύκλωση). Με την ολοκλήρωση του έργου θα είμαστε πια σε θέση να προσφέρουμε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον στους πολίτες μας.
Η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι ο εγγυητής του συστήματος αυτού του έργου. Οι περιβαλλοντικοί όροι είναι οι πλέον σκληροί.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε και όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για τη χώρα».

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα