27.11.2013 – Συνεδρίασε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

27112013 2

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με έντεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.

 

 Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

 

 1. «Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 2. «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 98/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας που αφορά τον καθορισμό θέσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας. Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης, ψήφισε κατά.
 2. «Απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Σιταριάς», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.
 3. «Έγκριση ψήφισης πιστώσεων, για τον Εορτασμό της 101ης επετείου απελευθέρωσης της Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 4. «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 391/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και συγκρότηση τριμελών Επιτροπών του άρθρου 28 (Ενιαίου κανονισμού Προμηθειών)», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 5. «Σχετικά με Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 6. «Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου ¨Δημιουργία χώρων για κοινοτικό κατάστημα στο κτίσμα του αγροτικού ιατρείου Τ.Κ. Αμμοχωρίου Δ.Ε. Περάσματος», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 7. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 8. «Έγκριση Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 9. «Λήψη απόφασης για τις περαιτέρω διαδικασίες ώστε να προκύψουν ανάδοχοι και για τις περιοχές που δεν υποβλήθηκε προσφορά στον ανοιχτό διαγωνισμό για τις ¨Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Φλώρινας 2013-2014¨», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 10. «Έγκριση της με αριθμ. 76/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 11. «Κατανομή ποσού 116.470,22 ευρώ (καθαρό 116.295,51 €) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φλώρινας 2013 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

27112013 1

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα