Δ.Τ. – Δεν θα κατατίθενται πλέον αιτήσεις γα έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

25042016 1Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Φλώρινας (Πρόνοια) ανακοινώνει τα κάτωθι:
Με την υπ’ αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908/04.04.2016 τ. Β’) γνωστοποιείται πως από 04-04-2016 ΔΕΝ θα κατατίθενται πλέον αιτήσεις γα έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οι αιτήσεις που εκκρεμούν θα εξεταστούν με νέα διαδικασία τον Ιούνιο του 2016. Για το μεσοδιάστημα, έως την έναρξη της νέας διαδικασίας, οι ανασφάλιστοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δικαιούνται απευθείας πρόσβαση στο Ε.Σ.Υ. με τη χρήση του ΑΜΚΑ.
Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλίστων και τα πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ΚΥΑ τηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Φλώρινας στο τηλέφωνο: 2385044520.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα