Δ.Τ. – Ενέργειες διαβούλευσης – ενημέρωσης, με στόχο την προετοιμασία του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, στην Ύπαιθρο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο (ΑΝΦΛΩ), ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και ως υποψήφιος φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER, διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης – ενημέρωσης, με στόχο την προετοιμασία του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, στην Ύπαιθρο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες διαβούλευσης – ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους.
Το «CLLD» από τα αρχικά του «COMMUNITY–LED LOCAL DEVELOPMENT» δηλαδή «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – ΤΑΠΤοΚ», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014-2020.
Επιπλέον, στις εκδηλώσεις αυτές θα δοθεί η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή, όπου σχεδιάζεται η εφαρμογή του νέου προγράμματος CLLD/LEADER, στην Ύπαιθρο της Π.Ε. Φλώρινας.
Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με τις ημερομηνίας δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ LEADER
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΤΟΠΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝΛΑΙΜΟΣΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΕΤΑΡΤΗ 29.06.20162:00 μ.μ.
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΜΥΝΤΑΙΟΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΕΜΠΤΗ 30.06.20167:00 μ.μ.
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.07.20168:30 μ.μ.

Θα παρουσιαστεί:

1. το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κτλ),
2. η πρόταση του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζεται για την Π.Ε. Φλώρινας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δίδονται στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr, www.ead.gr και www.alieia.gr και στο www.anflo.gr.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα