Δ.Τ. – Παραχωρήθηκε στον Δήμο Φλώρινας η χρήση του κτιρίου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παραχωρήθηκε στον Δήμο Φλώρινας η χρήση του κτιρίου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Τρίτη 01 Μαρτίου 2016 σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου που δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (6ΥΚ34653ΠΓ-ΒΓ7).
Η συγκεκριμένη παραχώρηση έγινε μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Φλώρινας και του Δημάρχου κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, προκειμένου στους χώρους του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να στεγαστείτο Εργαστήριο Ειδικών Επαγγελμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Φλώρινας.
Πρόκειται για ένα κτίριο συνολικής έκτασης 728τ.μ. περίπου, από το οποίο ο Δήμος Φλώρινας θα διαθέσει στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ένα γραφείο και μια αίθουσα διδασκαλίας.
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε δέκα έτη με δυνατότητα παράτασης, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί και το πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής.
Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση του κ. Βοσκόπουλου με τον Βουλευτή κ. Σέλτσα και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Νίκο Στουπή, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ζητήθηκε η άμεση παραχώρηση του κτιρίου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον Δήμο Φλώρινας, αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα