Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο με δεκαοχτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη

19012016 2Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο με δεκαοχτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το δημοτικό συμβούλιο έκοψε την καθιερωμένη πίτα με τυχερό τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τορλαχίδη Θεόδωρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.«Παραλαβή και έγκριση μελετών: “Τοπογραφική μελέτη – Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού”, “Αρχιτεκτονική μελέτη – Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού”, “Στατική μελέτη – Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού”, “Περιβαλλοντική μελέτη – Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού” και “Δασοτεχνική μελέτη – Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού”», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

 

 

2.«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση τεσσάρων (4) τριμελών Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, του άρθρου 28 Ν. 11389/1993 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), για το έτος 2016», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3.«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έως του ποσού των 2.934,70 €, έτους 2016 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

19012016 119012016 3

4.«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών άνω του ποσού των 2.934,70 €, έτους 2016 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης.

5.«Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2016», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Θεοφανίδης Δημήτριος πρόεδρος και Δούμτσης Νικόλαος, με αναπληρωματικά τους κ.κ. Σίπκα Αντώνιο και Τσορμπάρη Σωτήριο.

6.«Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2016», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Ευαγγέλου Νικόλαος πρόεδρος και Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, με αναπληρωματικά τους κ.κ. Σερίδη Πέτρο και ΔημόπουλοΘεόδωρο.

7.«Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκμίσθωσης κινητών – ακινήτων, έτους 2016 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Καραγκιοζίδης Θεοδόσιος πρόεδρος, Δούμτσης Νικόλαος και Τσορμπάρης Σωτήριος, με αναπληρωματικά τους κ.κ. Αλεξιάδη Νικόλαο και Ζαέκη Αντώνιο.

8.«Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και των φορολογουμένων, για το έτος 2016», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Λουκάς Δημήτριος πρόεδρος, Σερίδης Πέτρος και Γαζέας Κωνσταντίνος, με αναπληρωματικά τους κ.κ. Θεοφανίδη Δημήτριο, Σίπκα Αντώνιο και Τατσίδη Κοσμά.

9.«Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τους ελέγχους των στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λ.π. που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του ν. 2065/92», για το έτος 2016 και εφεξής, μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικό μέλος ορίστηκε ο κ. Μπαρδάκας Χρήστος με αναπληρωτή του τον κ. Τσορμπάρη Σωτήριο.

10.«Έγκριση λύσης του υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας με την WIND ΕΛΛΑΣ στη θέση “Σταθμός 179- FLORINA”, θέση “ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” του Δήμου Φλώρινας και σύναψη νέου συμβολαίου με την εταιρεία WIND», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

11.«Αποδοχή της από 19-10-2015 γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με την ύπαρξη κοινοχρήστου χώρου ανάμεσα στα κληροτεμάχια με αριθμούς 1920 και 1292 του πρώην αγροκτήματος Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Καρυπίδης Νικόλαος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη δήλωσαν «παρών».

12.«Έγκριση της με αριθμ. 379/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με καθορισμό τελών χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2016 και εφεξής, εφόσον δεν υπάρξει λόγος τροποποίησής τους», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

13.«Έγκριση της με αριθμ. 117/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση και έγκριση αναφορικά με τις διαδρομές αστικών συγκοινωνιών Φλώρινας», μεεισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

14.«Έγκριση της με αριθμ. 118/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση αναφορικά με την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στις Τοπικές Κοινότητες Αχλάδας, Ιτέας, Μελίτης, Νεοχωρακίου, Παπαγιάννη, Σκοπού και Τριποτάμου του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα αναβλήθηκαν και θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

15.«Έγκριση της με αριθμ. 119/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με καθορισμό θέσεων ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

16.«Έγκριση της με αριθμ. 120/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες, ρύθμιση κυκλοφορίας, καθρέπτες στις Τοπικές Κοινότητες Αρμενοχωρίου, Αγίου Βαρθολομαίου, Φλαμπούρου, Πολυπλατάνου και Σιταριάς του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

17.«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 378/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

18.«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 416/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΦ ορίστηκε ο κ. Ζαέκης Αντώνιος και αντιπρόεδρος ο κ. Γαζέας Κωνσταντίνος.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Καρυπίδης Νικόλαος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα