Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής

24052015Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Βοσκόπουλου Γιάννη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
1. «Ρύθμιση κυκλοφορίας για έναρξη RALLY 4X4 OFFROAD 2016», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Αριστείδου Άρη.
2. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 486/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με τη συμπλήρωση μέλους σε επιτροπή προσωρινής παραλαβής έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών», με εισηγητή τον κ. Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
3. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον Αντιδήματχο Φλώρινας, κ. Θεοφανίδη Δημήτριο.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Καρυπίδης Νικόλαος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.
4. «Διενέργεια προμηθειών έτους 2016», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Θεοφανίδη Δημήτριο.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Δωρεά λεωφορείου mini bus τύπου MERCEDES SPRINTE του Δήμου Φλώρινας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Ρόζας Κωνσταντίνος, Τσιώκας Μιχαήλ, Καρυπίδης Νικόλαος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.
2. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού για το έργο: Ανάπλαση χώρου πρώην Ζωολογικού κήπου», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3. «Σχετικά με τον ορισμό επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. «Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κ. Αντωνιάδη Κων/νο του Τραϊανού», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
7. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κ. Δόντσου Νικόλαο του Ευθυμίου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
8. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κ. Κουσμάνη Γεώργιο του Βασιλείου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
9. «Ορισμός Εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΦΛΩ», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
10. «Συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης του Δήμου Φλώρινας με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
11. «Έγκριση για εκμίσθωση των υποστέγων Β και Γ της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας, εμβαδού 41,22 τ.μ. το καθένα», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
12. «Αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας εκπαίδευσης για έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Θεοδόσιου Καραγκιοζίδη, Προέδρου της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κα Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισε κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα