Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής

18032016 2Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
1. «Ανάληψη-διάθεση πίστωσης για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 15.000€ σε 100 δικαιούχους», με εισηγήτρια την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, κα Μούσιου-Μυλωνά Όλγα.
2. «Έγκριση της υπ’αριθμ. 45/2016 Απόφασης του Δοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Καραγκιοζίδη Θεοδόσιο.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Καθορισμός δυναμικότητας νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου του Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

2. «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση της απόφασης 9/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
4. «Έγκριση της απόφασης 10/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
5. «Παραλαβή μελέτης του έργου ¨Διαδρομή ποδηλάτου βουνού¨», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6. «Εισήγηση για διαγραφή χρέους οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικον. Έτους 2016», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκςα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Τροποποίηση μίσθωσης και άδειας εκμετάλλευσης της Λατομικής Περιοχής στην θέση «ΜΛΕΚΑΤΣ» της Τ.Κ. Βεύης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 629,62 € από τέλη κοινοχρήστων χώρων στον Κότσα Δημήτριο & ΣΙΑ Ε.Ε. με Α.Φ.Μ. 999429310», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Σύναψη Συμβάσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Παπαγιαννάκη Μιχαήλ, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015–ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» και «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 σε 50 Δήμους»», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Παπαγιαννάκη Μιχαήλ, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
11. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Καρυπίδης Νικόλαος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
12. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτους 2016 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Καρυπίδης Νικόλαος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.
13. «Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Καρυπίδης Νικόλαος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
14. «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τροπαιούχου στον πολιτιστικό σύλλογο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», για ένα έτος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντωνίου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
15. «Έκδοση Ψηφίσματος για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας, σύμφωνα την απόφαση 56/3-2-2016 της ΚΕΔΕ», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου Μυλωνά, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα