Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με είκοσι τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής

Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με είκοσι τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
1. «Έγκριση της 59/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας έτους 2016», με εισηγητή τον κ. Μπαρδάκα Χρήστο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
2. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας, έτους 2016», με εισηγητή τον κ. Μπαρδάκα Χρήστο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Καρυπίδης Νικόλαος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικτερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

Τα ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

1. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Φλώρινας Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
2. «Έγκριση Απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2015», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση Απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2015», με εισηγήτρια την κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. «Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας”», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
5. «Έγκριση της με αριθμ. 21/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με τον άμεσο ορισμό εξωτερικού συνεργάτη Τοπογράφου Μηχανικού», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Καρυπίδης Νικόλαος, Σεχίδης Θεόφιλος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικτερίνη ψήφισαν κατά.
6. «Έγκριση της με αριθμ. 22/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με την έγκριση για εκμίσθωση του κτιρίου του Δημοτικού Πάρκου έναντι του Σιδηροδρομικού Σταθμού», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση της με αριθμ. 23/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με την έγκριση για εκμίσθωση έκτασης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση της με αριθμ. 24/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με έγκριση για δημοπράτηση του κοινόχρηστου χώρου στην θέση των οδών Μόδη-Αμύντα της Δημοτικής Αγοράς», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση της με αριθμ. 25/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση της με αριθμ. 26/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση ή μη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Σ.Σ. Ιωαννίδη στον Μορφωτικό Σύλλογο “Η ΕΛΠΙΣ”», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
11. «Έγκριση της με αριθμ. 27/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για θέμα χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
12. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτους 2016 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Καρυπίδης Νικόλαος, Σεχίδης Θεόφιλος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικτερίνη ψήφισαν κατά.
13. «Καταβολή Β΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 500.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2016», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Καταβολή χρηματοδότησης ποσού 149.722,00 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας για το έτος 2016», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
15. «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2014-2020», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
16. «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2014-2020», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
17. «Εκποίηση ακινήτων στην Κτηνοτροφική ζώνη της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βαρθολομαίου», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
18. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Καρυπίδης Νικόλαος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικτερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
19. «Ανανέωση Άδειας Άσκησης Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου του κ. Θωμαϊδη Αθανασίου του Νικολάου», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
20. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
21. «Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 531/2015 με θέμα Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 358/2015 «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας» σύμφωνα με την αριθ.106349 κ1-1445/22-10-2015 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, σε εφαρμογή της αριθ. 22509/29-02-2016 (ΦΕΚ 570/03-03-2016 τεύχος Β΄) Απόφασης Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού «παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
22. «Παροχή μεταλλίων για τους Αγώνες Ομαδικών Αθλημάτων Γυμνασίων-Λυκείων και ειδών ένδυσης για μαθητές Δημοτικών Σχολείων για την Μαθητιάδα 2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
23. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για τα αδέσποτα», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
24. «Επιχορήγηση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” για τη βράβευση των αριστούχων μαθητών του Δήμου Φλώρινας κατά την Χρηστίδειο Τελετή, καθώς επίσης τη φιλοξενία και τιμητικές διακρίσεις στον επίσημο ομιλητή Μητροπολίτη Προύσης κ.κ. Ελπιδοφόρο», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα