Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25022016 1Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:
«Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Φλώρινας από τη ΔΙΑΔΥΜΑ, καθώς και την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου για ειδικό απορριμματοφόρο όχημα ανακύκλωσης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Καρκόλη Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 45/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

2. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
3. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 10/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Τσιώκας Μιχαήλ, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

4. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 14/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με Απολογιστικά στοιχεία Δ΄ τριμήνου 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του συγκεκριμένου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Τσιώκας Μιχαήλ, Καρυπίδης Νικόλαος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
5. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 16/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 78/2012 απόφασης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 76/2015», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.

6. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Τσιώκας Μιχαήλ, Καρυπίδης Νικόλαος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
7. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακού επιδόματος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.
8. «Παραχώρηση μίας (1) αίθουσας του Νηπιαγωγείου Τριποτάμου στον ΑΜΣ Τριποτάμου ¨Ο ΑΡΗΣ¨, για ένα έτος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντωνίου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

9. «Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου του κου Κιαζήμ Παναγιώτη του Βίκτωρα», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
10. «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
11. «Συνδιοργάνωση στα πλαίσια εκδηλώσεων προς τιμήν του Θεόδωρου Κάστανου», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
12. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της ΓΥΝΑΙΚΑΣ», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
13. «Μεταβολή Συνοικισμού Σίμου Ιωαννίδη σε Τοπική Κοινότητα Αγίας Αικατερίνης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ρόζας Κωνσταντίνος ψήφισε κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα