Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τριάντα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη και πέντε εκτός αυτής

14072016 2Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τριάντα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη και πέντε εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
1. «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Λουκά Δημήτριο.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψηφισε κατά.
2. «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Θεοφανίδη Δημήτριο.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σεχίδης Θεόφιλος ψήφισαν κατά.
3. «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Θεοφανίδη Δημήτριο.
4. «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλλινίκης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Προφήτη Ηλία στις 19 Ιουλίου 2016»», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Αριστείδου Αριστείδη.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
5. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πνευματικό Μορφωτικό Σύλλογο Μελίτης στις 19 και 20 Ιουλίου 2016», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Αριστείδου Αριστείδη.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Καραγκιοζίδης Θεοδόσιος, Μπαρδάκας Χρήστος και Ευαγγέλου Νικόλαος ψήφισαν κατά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Παράταση χρόνου υλοτομίας της δασοσυστάδας 4α του δημοτικού δασοκτήματος Αλώνων», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 59/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Ε΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του συγκεκριμένου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
3. «Έγκριση της απόφασης 11/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2015», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
4. «Έγκριση της απόφασης 12/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλος και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
5. «Έγκριση της απόφασης 26/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Σεχίδης Θεόφιλος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.
6. «Έγκριση της απόφασης 30/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας δομής ¨Βοήθεια στο Σπίτ騻, με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλος και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση της απόφασης 31/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας δομής ¨Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση της απόφασης 32/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας δομής ¨Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση της απόφασης 33/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας δομής ¨Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία ΚΔΑΠ-ΑμεΑ¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
10. «Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ.2 του Ν.4325/2015 (αντικατέστησε το άρθρο 206, παρ.1 του Ν.3584/2007) με διάρκεια σύμβασης έως τρείς (3) μήνες», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δήμου Χαρίτου, Διευθυντή Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Θέσεις πρακτικής άσκησης μαθητών Ο.Α.Ε.Δ. Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας και των αναπληρωτών τους για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ στις 21 Ιουλίου 2016», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Διευθυντή Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
13. «Ορισμός υπολόγου για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και του τέλος χρήσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας Δήμου για το έτος 2016», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Διευθυντή Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα και στο 12ο ορίστηκαν ως τακτικό μέλος ο Δήμαρχος με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Καρακόλη Μιχαήλ.
14. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
15. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μέρους δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.819,68 τ.μ. από το υπ΄ αριθ. 595 τεμάχιο συνολικής έκτασης 57,3 στρεμμάτων στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Σιταριάς, στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Σιταριάς», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
16. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 20 έτη της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Νεότητας της Τοπικής Κοινότητας Μελίτης στον ιερό ναό Προφήτου Ηλιού & Αγίας Ειρήνης Μελίτης», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
17. «Έγκριση πρακτικού αριθ. 1/22-06-2016 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Φλώρινας.
18. «Παραχώρηση της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Κολχικής στο σύλλογο Ποντίων Κολχικής ¨ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ¨ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
19. «Παραλαβή και έγκριση υπηρεσιών, στο πλαίσιο υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας, 1. ¨4.1.1 Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Φλώρινας¨, 2. ¨4.2.1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμμετοχή στο ¨Σύμφωνο των Δημάρχων¨», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
20. «Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
21. «Προσωρινή παραλαβή του έργου ¨Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου¨ με Ανάδοχο την εταιρία ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ, προϋπολογισμού 800.000,00 €, συμβατικής δαπάνης 413.629,00 € και τελικής δαπάνης 400.179,66 € μαζί με το Φ.Π.Α.», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
22. «Προσωρινή παραλαβή του έργου ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα¨ με Ανάδοχο την εταιρία ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε., προϋπολογισμού 2.057.819,09 €, συμβατικής δαπάνης 1.154.291,64 € μαζί με το Φ.Π.Α.», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
23. «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ανάπλαση κτιρίων χώρου πράσινου και παιδικής χαράς έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου¨, προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00 €», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
24. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
25. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο ¨ΑΠΟΛΛΩΝ¨ Αμμοχωρίου, από 28 έως 31 Ιουλίου 2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
26. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Φυσιολατρικό Λαογραφικό Αθλητικό Ορειβατικό Σύλλογο ¨ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ¨, στις 5 & 6 Αυγούστου 2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
27. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «Βευιώτικα 2016» με τον Αθλητικό – Μορφωτικό – Εκπολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Βεύης ¨ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ¨, στις 29 & 30 Ιουλίου 2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
28. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ¨ΙΤΙΩΤΙΚΑ¨ με τον Μορφωτικό Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ιτέας ¨ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ¨, στις 28 Ιουλίου 2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
29. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό Σύλλογο Παπαγιάννη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», στο πλαίσιο εορτασμού του Αγίου Νικοδήμου», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
30. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Τροπαιούχου για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
31. «Συνδιοργάνωση με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου ¨Μαθηματικός Χώρος Εργασίας¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
32. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Σύλλογο «ΑΜΥΝΤΑΣ» Σκοπιάς για τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία, στις 19 & 20 Ιουλίου 2016»
33. «Σύναψη αδελφοποίησης του Δήμου Φλώρινας με τον Δήμο Levashogo της Αγ. Πετρούπολης Ρωσίας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφ΄στηκαν ομόφωνα.
34. «Άσκηση δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΦΛΩ», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σεχίδης Θεόφιλος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα