Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τριάντα τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής

14062016 1Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τριάντα τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
1. «Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Αριστείδου Άρη.
2. « Αλλαγή χρήσης του με αριθμ. 10 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Θεοφανίδη Δημήτριο.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Παράταση χρόνου υλοτομίας της δασοσυστάδας 3β του δημοτικού δασοκτήματος Αλώνων», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. «Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και ορίστηκαν νέοι εκπρόσωποι οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αλεξιάδης Νικόλαος και Θεοφανίδης Δημήτριος, αντί των κ.κ. Καρακόλη Μιχάλη και Μπαρδάκα Χρήστου.
3. «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξιάδης Νικόλαος με αναπληρωτή του τον κ. Καρακόλη Μιχάλη και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Φωστηρόπουλος Χρήστος με αναπληρωτή τον κ. Πανίδη Λεωνίδα.
4. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κο Κάιτση Χρήστο του Ηλία», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
5. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στην κα Τσαμπάζη Μαρίτσα του Πέτρου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
6. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κο Λαζαρίδη Θεόδωρο του Αναστασίου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
7. «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και ο κ. Τατσίδης Κοσμάς αντικαταστάθηκε από την κα Στεργίου Σουζάνα.
8. «Οριστική Παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας στο νέο πάρκο (πρώην γήπεδο Φλώρινας).» με Ανάδοχο τον κ. Γιαννουλούδη Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό – Ε.Δ.Ε. προϋπολογισμού 39.065,18 € και συμβατικής δαπάνης 22.657,81 €», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Σχετικά με τον ορισμό επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
10. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σεχίδης Θεόφιλος και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
11. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας έτους 2016 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων και εκδηλώσεων», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 484,00 € από υπερβάλλον ποσό επιχορήγησης του Δήμου Φλώρινας για την κάλυψη εκλογικών αποζημιώσεων υπαλλήλων κατά το έτος 2015», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

14. «Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 958,56 € από έκπτωση ποσοστού 20% για εισφορά σε χρήμα του οικοπέδου 8 στο Ο.Τ. 274 στην κα Ιωάννου Χαρίκλεια», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15. «Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
16. «Διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικών ετών 2015 – 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
17. «Καταγγελία – λύση της σύμβασης μίσθωσης του με αριθ. 15 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας, για μη καταβολή μισθωμάτων – κήρυξη της μισθώτριας ως έκπτωτης, με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της ως άνω σύμβασης», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
18. «Μεταβίβαση λόγω προσκύρωσης δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης, εμβαδού 99,00 τ.μ., βάσει της υπ’ αριθ. 1/514/24-2-1992 πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων του Νομάρχη Φλώρινας, του με αριθ. 8 Οικοπέδου, στο Β’ Ο.Τ. του 5ου Αστικού προσφυγικού συνοικισμού που βρίσκεται στη Φλώρινα, επί της οδού Δελαπόρτα 1 στην όμορη ιδιοκτησία των Δήμου Δημήτριου του Γεωργίου και της Ελευθερίας Δήμου του Γεωργίου», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
19. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
20. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
21. «Καθορισμός θέσεων περιπτέρων υπό μετατόπιση Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
22. «Διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
23. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
24. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
25. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
26. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
27. «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 542/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με παραχώρηση χρήσης του παλαιού Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Άνω Καλλινίκης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Άνω Καλλινίκης, για ένα έτος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του κου Αντωνίου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
28. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου “ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ” για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
29. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης “ΜΕΛΙΤΕΥΣ” για τη διοργάνωση εκδηλώσεων», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
30. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ακρίτα “Ο Ορφέας” για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων την ημέρα του Αγίου Πνεύματος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
31. «Επιχορήγηση του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Καυκάσου “Ποντιακή Ιδέα” για την αναβίωση εθίμου την ημέρα του Αγίου Πνεύματος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
32. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
33. «Επιχορήγηση του Συλλόγου των εν Αθήναις Φλωρινιωτών “Ο Φίλιππος” για τη διοργάνωση συναυλίας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα