Δ.Τ. – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016, δύο φορές, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

23112016 1Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας Όλγας Μούσιου-Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016, δύο φορές, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας.
Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση, μοναδικό θέμα ήταν:
«Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Σταύρου, Παπασωτηρίου, Τσώκας, Σεχίδης, Κασκαμανίδης, Ρόζας και Τορλαχίδης ψήφισαν κατά.

Στην τακτική συνεδρίαση που ακολούθησε, συζητήθηκαν οχτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
– «Αναμόρφωση προϋπολογισμού», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Σταύρου, Παπασωτηρίου, Τσώκας, Σεχίδης, Κασκαμανίδης, Ρόζας και Τορλαχίδης ψήφισαν κατά.
– «Υπογραφή της σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank, με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών, μέσω του παραπάνω συστήματος», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Νομιμοποίηση των κινήσεων του ενιαίου λογαριασμού και των λογαριασμών του Δήμου Φλώρινας και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Εκχώρηση εγγυητικών επιστολών προς τον Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 3α και 8γ του Δημοτικού δάσους Αλώνων», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Aλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
– «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 4η, 4θ και 5α δασοκτήματος Πολυποτάμου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Aλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
– «Εκμίσθωση για υλοτομία 100 κ.μ ξυλώδη όγκου λόγω έκτακτης κάρπωσης στο δάσους Παρορίου και της συστάδας 1β δάσους Παρορίου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Aλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Σταύρου, Παπασωτηρίου, Τσώκας, Σεχίδης, Κασκαμανίδης, Ρόζας και Τορλαχίδης ψήφισαν κατά.
– «Ανάληψη – Διάθεση Πίστωσης για χορήγηση Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης, είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) σε εκατό (100) δικαιούχους», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.
– «Γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
– «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 284/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με ¨Δωρεά λεωφορείου mini bus τύπου MERCEDES SPRINTE του Δήμου Φλώρινας προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 134/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με ¨Δωρεά οικοπέδων του Ο.Τ. 291 ιδιοκτησίας του Δήμου Φλώρινας στην Αστυνομική Δ/νση Φλώρινας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώρος στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων, των οχημάτων των εργαζομένων και των προσερχόμενων προς εξυπηρέτηση πολιτών¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

23112016 2

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα