Δ.τ. – Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν σχετικάμε τους στρατευσίμους της κλάσης 2019 (γεννημένους το έτος 1998) και την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ τους να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής

Σας γνωρίζουμε ότιοι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998) που διαμένουν στην πόλη της Φλώρινας και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Φλώρινας είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας ή σε αυτή που ανήκουν, από 02 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Μαρτίου 2016.
Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι οι στρατεύσιμοι έχουν δικαίωμα να απευθύνονται και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου μας για τη συμπλήρωση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των ΚΕΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Με το Δελτίο Απογραφής υποβάλλεται και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή σελίδων του διαβατηρίου τους ή εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας, περί εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων που φέρει τη φωτογραφία τους.
  • Επιπλέον, σκόπιμο κρίνεται να γνωρίζουν την ομάδα αίματος στην οποία ανήκουν, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ) και εφόσον διαθέτουν, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ), αλλά και τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι.
  • Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, συνυποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
  • Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις, υπέχουν σε πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  • Η παρουσία των γονέων ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής (ΔΑ), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου μας αλλά και στο διαδίκτυο https://www.stratologia.gr/katauesh_deltioy_apografhs.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας των ΚΕΠ της πόλης μας είναι :

  • ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00,

ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου

  • ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα