Δ.Τ. – Yπογραφή της σύμβασης του έργου «Πρότυπο έργο εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικού φωτισμού της λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου της πόλης της Φλώρινας» (Video, pics)

04102016 2Ο Δήμαρχος Φλώρινας, Γιάννης Βοσκόπουλος, προέβη στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Πρότυπο έργο εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικού φωτισμού της λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου της πόλης της Φλώρινας», με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» του έργου κ. Κωνσταντίνο Ρόμπη, την Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016, στο Δημαρχείο Φλώρινας.
Παρόντες επίσης ήταν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Νίκος Αλεξιάδης, Δημήτρης Θεοφανίδης, Δημήτρης Λουκάς και Άκης Τσορμπάρης, καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας κ. Νίκος Μουρατίδης.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (SustainableEnergythematicnetworkofcross-borderLocalAuthorities), με συμβολική ονομασία «ENERGYNET», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «ΕΛΛΑΔΑ – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (Πρόγραμμα “IPA” στον Άξονα προτεραιότητας 2: «Τόνωση περιβαλλοντικών πόρων και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του προγράμματος» στον Ειδικό Στόχο 1: «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής»).
Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Δήμος Φλώρινας. Από την Ελλάδα συμμετέχουν, επίσης, οι Δήμοι Ηράκλειας και Βισαλτίας, ενώ από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συμμετέχουν οι Δήμοι Βέλες και Πρίλεπ.

Σκοπός του έργου
Σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στις κοινότητες των εμπλεκόμενων εταίρων στην αξία χρήσης του αειφορικού αναπτυξιακού σχεδιασμού μέσα από την βελτίωση των όρων βιώσιμης λειτουργίας και της περιστολής του ενεργειακού λειτουργικού κόστους σε δημοτικές εγκαταστάσεις.
Ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
1. Η διερεύνηση αποδοτικών τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε κτήρια και εγκαταστάσεις ευρείας δημόσιας χρήσης και η συνεισφορά στην ικανοποίηση των στόχων της ΕΕ «20-20-20 έως το 2020» για την ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
2. Η συνέχιση ή και η αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού.
3. Η πραγματοποίηση πρότυπων εφαρμογών αειφορικής ενέργειας, μέσω των οποίων θα αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος.
4. Η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ ομολόγων φορέων της διασυνοριακής ζώνης και η αναίρεση των εμποδίων επικοινωνίας και συνεργασίας που οφείλονται στην ύπαρξη συνόρων εντός του Ευρωπαϊκού χώρου.

 

 

 

 

Πεδίο εφαρμογής
Ως πεδίο εφαρμογής, επελέγη παρέμβαση στον οδικό φωτισμό της κεντρικής οδού Μ. Αλεξάνδρου στον Δήμο Φλώρινας, στο μέσο περίπου του οποίου βρίσκεται το Δημαρχείο του Δήμου και, συνεπώς, μπορεί να λειτουργήσει ως επιδεικτικό έργο.
Από την οδό Β. Φιλίππου έως την οδό Αριστοτέλους ο δημοτικός φωτισμός εξυπηρετείται από τρία (3) Pillars τα οποία τροφοδοτούν συνολικά 73 φωτιστικά σώματα κορυφής επί ιστού 3 μ. τύπου «μπάλας», με λαμπτήρες Na, 75W ανά λαμπτήρα.

Μελέτη
Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση τμήματος των φωτιστικών τύπου «μπάλας» με νέα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΕΚΠΕΜΠΟΥΣΩΝ ΔΙΟΔΩΝ (LED) και τα οποία θα έχουν την δυνατότητα Κεντρικού ελέγχου από σύστημα διαχείρισης.
Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί με σύγχρονα φωτιστικά με LED υψηλής ισχύος και Σύστημα Διαχείρισης Λαμπτήρων LED και θα περιλαμβάνει:

  • Φωτιστικό σώμα, στεγανό (ΙΡ66) με Λαμπτήρες LED ισχύος <=26 W ανά ΦΣ.
  • Τον εξοπλισμό αναμετάδοσης δεδομένων.
  • Το σύστημα Κεντρικού Ελέγχου.

04102016 3

 

Κόστος επένδυσης

Η εκτίμηση του αρχικού κόστους επένδυσης βασίστηκε σε τιμές της ελληνικής αγοράς και προϋπολογίζεται περίπου στα 85.000,00€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Δήμαρχος είπε:
«Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε σύμβαση για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την πόλης της Φλώρινας, ενός πρότυπου έργου εξοικονόμησης ενέργειας, του δημοτικού φωτισμού της Φλώρινας και συγκεκριμένα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, από την οδό Βασ. Φιλίππου έως το ύψος της οδού Αριστοτέλους.
Σύμφωνα με το έργο το οποίο θα υλοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, θα προχωρήσουμε και στην καταγραφή όλων των φωτιστικών του Δήμου μας και στην αντικατάσταση τους με λαμπτήρες LED για εξοικονόμηση ενέργειας.
Η μελέτη του έργου προέβλεπε ένα έργο προϋπολογισμού 85.000,00€, το οποίο μετά την έκπτωση θα υλοποιηθεί με το ποσό των 47.000,00€ περίπου.
Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται, όπως υλοποιήθηκε και ο ζωολογικός κήπος Φλώρινας, μέσω του διασυνοριακού προγράμματος Interreg και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και άλλα έργα στον Δήμο μας, ώστε να έχουμε εξοικονόμηση δαπανών».
Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου κ. Ρόμπης είπε:
«Αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή τη δράση μέσω της οποίας θα υπάρχει εξοικονόμηση για τον Δήμο ενός μεγάλου οφέλους, αλλά ταυτόχρονα θα βελτιώσει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού είτε άμεσα είτε έμμεσα θα μειωθεί η καύση του λιγνίτη. Ευελπιστούμε στην πορεία σε μεγαλύτερη ανάπτυξη τέτοιων δομών και δράσεων στο Δήμο Φλώρινας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Δήμο Φλώρινας».

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα