Δ.Τ. – Ορίστηκε Αναπληρωτής Προέδρου Κοινότητας Φλώρινας ο κος Μαντουλίδης Βενιαμίν του Αριστείδη

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 30/09/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 21/30-09-2019 απόφασης του Προέδρου της Κοινότητας Φλώρινας, η οποία λήφθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 79 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 του Ν. 4555/18 και αναριθμήθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19 και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με αριθμ. 88/59846/21-08-2019, ορίστηκε Αναπληρωτής Προέδρου Κοινότητας Φλώρινας ο κος Μαντουλίδης Βενιαμίν του Αριστείδη, ο οποίος όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί τα καθήκοντά του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα