Δ.Τ. – Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προέβη τη Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019, ο Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Γιάννης Βοσκόπουλος (pics)

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προέβη τη Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019, ο Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Γιάννης Βοσκόπουλος, μαζί με τον ανάδοχο του έργου, κ. Στέργιο Πατεγάκη.
Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 59.344,99€ πλέον ΦΠΑ 24%, το οποίο αφορά στην αποξήλωση παλαιών αθλητικών δαπέδων και κιγκλιδωμάτων, στην επίστρωση με αθλητικό τάπητα εξωτερικών γηπέδων, στη συντήρηση περιφράξεων, αλλά και αθλητικών οργάνων, στον φωτισμό και σε εργασίες συντήρησης.
Ο κ. Δήμαρχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ξεκινάει ένα σημαντικό έργο για την επισκευή και τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Φλώρινας, με σκοπό τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων αθλητικών υποδομών στην περιοχή μας. Μέσω του συγκεκριμένου έργου θα προβούμε ουσιαστικά και στην επανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ στο Νέο Πάρκο Φλώρινας, το οποίο δυστυχώς έχει καταστραφεί. Σκοπός της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες μας, ώστε να έχουν χώρους όπου μπορούν να αθλούνται με ασφάλεια».

06032019 3

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα