07.05.11-Ημερίδα με θέμα “ΕΘΝΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ”

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα βαλκανικών Σπουδών διοργανώνει τιμητική επιστημονική ημερίδα για τον καθηγητή Αναστάσιο Ιορδανόγλου με θέμα: "ΕΘΝΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ" την Τρίτη 10 Μαϊου στο μεγάλο αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής και ώρα 17:00.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα