02.03.2010 – Ενίσχυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης με βιβλία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει ότι: Με την αριθ. 16/18-5-2009 απόφασή του το Δ.Σ. αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας παρακαλούμε δημότες και φορείς να ενισχύσουν της Δημοτική Βιβλιοθήκη μας με βιβλία.

Πληροφορίες στο τηλ. 2385351029, κο Αδάμ Ευάγγελο.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα