02.04.2021 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
 


Φλώρινα, 02/ 04/ 2021
Αρ. Πρωτ.: 7064

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

 

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο Δήμος Φλώρινας στα πλαίσια του σχεδίου του ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυσης βασικών δομών του μέσω της -πρόσκλησης ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» καλεί κάθε οικονομικό ενδιαφερόμενο προσκαλούμε να υποβάλει προτάσεις, οικονομικές προσφορές, τεχνικές προσφορές και προδιαγραφές στις κάτωθι προτεραιότητες.
Οι προτεραιότητες του Δήμου αναφέρονται στους εξής άξονες
• Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 στο Δήμο Φλώρινας.
• Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον στο Δήμο Φλώρινας.
• Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19.
• Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές (ενδεικτικές μη δεσμευτικές), συνοδευόμενες από συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων, μέχρι την 09/04/2021, ημέρα Παρασκευή.
Η αποστολή των προτάσεων καθώς και οποιαδήποτε λήψη πληροφοριών και διευκρινήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση epitropi_at08@cityoflorina.gr.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 86/2021(ΑΔΑ: 9Μ47ΩΗΙ-ΛΒ4)
απόφαση Ο.Ε. Δήμου Φλώρινας)

Μαγδαληνή Γυφτοπούλου
Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.
 Σωτήριος Μπάλλιος
Χειριστών Δ.Ε.
 Χριστίνα Στρέζου
Διοικητικού Δ.Ε.

 

Για αναλυτική προβολή της  πρόσκλησης  κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα